Resultaat kankerbehandelingen valt in de praktijk tegen

Er gaapt een kloof tussen de resultaten van kankerbehandelingen in klinische onderzoeken en die in de ziekenhuispraktijk. Vergeleken met de resultaten die fabrikanten aanleveren bij de markttoelating van hun therapie, overleven ‘gewone’ patiënten gemiddeld bijna een kwart korter.
Lees verder