'Complementaire' ziektekosten aftrekbaar

Met ingang van 2012 werd de aftrekpost ‘bijzondere ziektekosten’ ingeperkt. Gevolg was dat veel MMV-leden hogere belastingaanslagen kregen dan verwacht. Onder voorwaarden zijn veel middelen echter wél aftrekbaar. Speciaal voor leden stelde MMV een  juridische notitie op die leden helpt in de communicatie met de Belastingdienst. ‘Ik kreeg over 2012 al €306,- terug’, aldus een lid.

De regeling ‘bijzondere ziektekosten’ – een aftrekpost in de belastingaangifte – werd de afgelopen jaar steeds verder ingeperkt. Sinds de laatste wetswijziging per 1 januari 2012 is er weinig ruimte meer voor alternatieve genezers die geen (erkend) arts, dan wel geen (erkend) paramedicus zijn. Ook kosten van preventieve behandelingen – dus ter voorkoming van ziekte of invaliditeit – zijn niet aftrekbaar.

Het leidde ertoe dat de opvoering van kosten voor orthomoleculaire geneesmiddelen, supplementen, en/of homeopathische middelen door de Belastingdienst vaak werden afgewezen, ook als ze – zoals in het geval van leden van MMV- door een arts waren voorgeschreven. Het verlies loopt voor velen in de honderden euro’s.

Hulp van MMV

Naar aanleiding van de klachten schakelde MMV een jurist in die een notitie opstelde die de leden bij hun communicatie met de Belastingdienst kunnen gebruiken. Dankzij deze notitie kregen verschillende leden inmiddels hun geld retour. Na ‘ettelijke brieven’ aan de Belastingdienst schrijft een lid dat zij inmiddels €306,- aan in 2012 gemaakte kosten voor orthomoleculaire medicijnen teruggestort kreeg.  ‘Daarbij was de notitie van uw jurist uiteindelijk doorslaggevend’, meldde zij MMV. Volhouden loont dus.

Denkt u ook recht te hebben op de aftrekpost? De complementaire ziektekosten zijn onder de volgende voorwaarden met terugwerkende kracht aftrekbaar.

1. De geneesmiddelen en het dieet moeten door een arts zijn voorgeschreven middels een door deze arts ondertekende medicatielijst.

2. Van deze geneesmiddelen moet u de rekeningen kunnen tonen.

3. U moet kunnen aantonen dat u deze rekeningen daadwerkelijk betaalde, bijvoorbeeld met een bankafschrift of kwitantie.

Let op: uitgaven van middelen ter voorkoming van ziekte of invaliditeit zijn niet aftrekbaar. Denk bijvoorbeeld aan inentingen of vitaminepreparaten, bedoeld om ziekten te voorkomen.Wat er per 1 januari 2016 met de wet ‘bijzondere ziektekosten’ gaat gebeuren, is nog onzeker.

Heeft u ook ten onrechte te maken met een afwijzing?

Maak dan bezwaar. Is de bezwaartermijn inmiddels verstreken, dan kunt u alsnog een verzoek om ambtshalve correctie indienen. In principe zelfs tot vijf jaar terug. Leden van MMV kunnen de juridische notitie opvragen bij het Centraal Bureau. cb@mmv.nl of bellen naar: 0172 – 49 79 44. Laat ons vooral ook weten hoe uw ervaringen zijn met de Belastingdienst op dit gebied.

MMV selecteert wekelijks het nieuws over voeding, kanker en gezondheid. Schrijf je hier in voor onze gratis nieuwsbrief.

<< Terug