Enquête voor uw zorgverlener

Ongeveer de helft van de Nederlandse kankerpatiënten maakt naast de reguliere behandelingen gebruik van aanvullende zorg. Wat oncologisch verpleegkundigen, behandelend artsen en zorgmanagers met dat gegeven doen, is grotendeels onbekend. Een enquête kan daar klaarheid in brengen, mits uw zorgverlener vijf minuten de tijd neemt de online vragenlijst in te vullen.

Met behulp van de antwoorden wil het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) in kaart brengen in hoeverre complementaire zorg in het ziekenhuis bespreekbaar, of zelfs bereikbaar is. De enquête is onderdeel van het COMMON-onderzoek, dat vorig jaar startte en vier jaar gaat duren. Het heeft tot doel samen met de ziekenhuizen een manier te ontwikkelen om communicatie over complementaire behandelingen vast onderdeel te maken van de reguliere kankerzorg.

Algemene vragen

De enquête kost een paar minuten om te beantwoorden en blijft aan de oppervlakte. Na gegevens over leeftijd, geslacht, werkgever, afdeling en functie, volgt de vraag: ‘Heeft uw organisatie activiteiten doorgevoerd met betrekking tot complementaire zorg in de oncologie?’ Op de inhoud van het begrip complementaire zorg (CZ) wordt niet ingegaan.

Ook de vraag of de deelnemers positieve of negatieve ervaringen met complementaire zorg hebben, blijft buiten beschouwing. De attitude (houding) ten opzichte van aanvullende behandelingen moeten blijken uit de waardering van de volgende stellingen:

  • Ik vind CZ als aanvulling belangrijk
  • Zorgverleners hoeven zich niet bezig te houden met complementaire zorg voor patiënten
  • Zorgverleners moeten standaard complementair zorggebruik uitvragen aan patiënten
  • Zorgverleners moeten patiënten kunnen informeren over effectiviteit en veiligheid van CZ
  • Mijn organisatie moet een verwijssysteem van externe CZ-aanbieders hebben
  • Ik heb behoefte aan ondersteuning (bijv. bespreekwijzer, kennisoverzicht) bij het bespreken van CZ met patiënten
  • Mijn organisatie moet zelf geen CZ aanbieden aan patiënten

Van Praag Instituut

Andere onderdelen van de COMMON-studie bestaan onder meer uit een inventarisatie van het huidige aanbod ‘evidence based’ complementaire behandelingen. Het KWF financiert het onderzoek. Bij de uitvoering ervan werkt het NIVEL samen tien andere partijen. Waaronder het Van Praag Instituut. Lees hier een Uitzicht-interview met Martine Busch, oprichter en directeur van het Van Praag Instituut.

“opleidingenWebsite-klassieke-chinese-acupunctuur” by KoiQuestion is licensed under CC BY-SA 2.0

MMV selecteert wekelijks het nieuws over voeding, kanker en gezondheid. Schrijf je hier in voor onze gratis nieuwsbrief.

<< Terug