Voedselzandloper

wo, 11/12/2013 - 16:17 -- Eva van Engelen

Wat vindt de MMV van het boek de Voedselzandloper waar op dit moment zoveel om te doen is?

hansstoop's picture

hansstoop
16 December 2013

De visie in het boek De Voedselzandloper toont nogal wat overeenkomsten met de visie van Cornelis Moerman. Op allerlei manieren wordt hier het gedachtegoed van Moerman voor het voetlicht gebracht. Moerman stelde al in de jaren ‘30 van de vorige eeuw dat in een gezond lichaam de kans op het krijgen van ziekten, waaronder kanker, zeer klein is. Gezond eten is het beste medicijn; preventie van kanker d.m.v. voeding. Een goed en gezond dieet kunnen we zien als een levensgewoonte. Een nieuw aangeleerd voedingspatroon is na enkele maanden de normaalste zaak van de wereld. En wanneer je je daarbij veel beter en energieker voelt, stimuleert dit om deze leefstijl aan te houden.
Verburgh zegt heel duidelijk in dit boek dat we teveel vertrouwen hebben in de geneeskunde en te weinig in ons eigen lichaam. Hier zou Moerman het helemaal mee eens zijn volgens mij.
Het is fijn om te lezen dat hier in een modern jasje de ideeën van Cornelis Moerman wat voeding betreft voor een deel wetenschappelijk zijn onderbouwd. Wat Moerman intuïtief al wist, lezen we namelijk steeds meer in de wetenschappelijke literatuur. Maar vanwege de fraude in het wetenschappelijke wereldje, is ook deze literatuur niet altijd een betrouwbare bron en daarbij komt nog dat het nogal even duurt voordat iets “bewezen” is. Moerman riep ruim 70 jaar geleden al wat nu bewezen wordt geacht! Waar we het nu wel allemaal over eens zijn, is dat voeding wel degelijk invloed heeft op onze genen; epigenetica met een wetenschappelijke term.
Het viel me op dat het woord kanker niet door Kris Verburgh vermeld wordt in de titel, volgens mij bewust niet. Hij heeft het over afvallen en jong blijven. Voor de verkoop allicht beter. Hij heeft het hier over verouderingsziekten, ook wel bekend onder de naam welvaartsziekten.
Net als Moerman legt Verburgh de nadruk op het ongezonde aspect van suikers, met name de geraffineerde suikers, en ook de aardappel zien beiden als een bron van heel veel suiker. Verburgh gaat nog een stapje verder dan Moerman. Hij geeft zelfs aan dat de suikers in granen uit den boze zijn, met uitzondering van haver. Wat melk en vlees betreft, die kun je volgens De Voedselzandloper ook beter vermijden.
Erg jammer is dat sojamelk en sojaproducten (ongefermenteerd) aanbevolen worden in De Voedselzandloper. Ik heb al verscheidene artikelen gewijd aan soja en duidelijk aangegeven waarom Moerman en met hem Nicholas Gonzales (New York) tegenstanders zijn van het gebruik soja. Ook jammer dat de magnetron wordt aanbevolen.
Van supplementen is Verburgh niet direct een voorstander (die heeft een gezond mens niet nodig) hoewel hij ze wel opneemt in de punt van het deel van zijn zandloper dat staat voor “innemen”. Je moet ze in ieder geval niet zomaar slikken maar het totaal overzien, zegt de schrijver.
Moerman is het hier helemaal mee eens: Supplementen vooral slikken aan de hand van de z.g. “klinische symptomen”.
In De Voedselzandloper wordt de persoon niet als uniek gezien, hoewel de auteur het wel heeft over onze evolutionaire voorgeschiedenis. We gaan terug naar onze voorouders, maar we hebben toch niet allemaal dezelfde voorouders?! Sommige van onze voorouders komen uit gebieden met veel ijs, weinig tot geen groenten en fruit, alleen maar vis. Andere komen uit de oerwouden waar een heel ander voedingspatroon bestaat. Of dit voor ons als individu gezonde voeding is weten we in feite pas achteraf, dus als we het een tijd hebben gebruikt. Persoonlijke behoeften zijn dus niet ingepast in de Voedselzandloper. Wanneer u het Moermandieet onder deskundige begeleiding toepast, is hier wel degelijk sprake van.
Moerman legt erg de nadruk op vers, onbewerkt en biologisch, Verburgh doet dat minder. Hij geeft zelfs de voorkeur aan gekweekte zalm. De door hem beoogde levensstijl komt feitelijk in de buurt van de Natuurrijke Keuken.

Eva van Engelen's picture

Eva van Engelen
16 December 2013

Hartelijk dank meneer Stoop voor uw reactie. Op zich heel helder. Toch blijf ik nog met een belangrijke vraag zitten. In De Voedselzandloper wordt het eten van volkorenbrood min of meer afgeraden. Havermoutpap heeft de voorkeur van de schrijver, Het Moermandieet pleit juist wel voor volkorenbrood. Anderen zeggen dat je juist speltbrood moet nemen. Het Voedingscentrum zegt daarentegen dat het niks uitmaakt, volkoren-of speltbrood. Kunt u hier eens op ingaan?

hansstoop's picture

hansstoop
17 December 2013

Beste Eva
ik probeer je eind van de week hierop een antwoord te geven.

hansstoop's picture

hansstoop
21 December 2013

Hier mijn reactie
Ik zal hier kort, maar duidelijk op proberen in te gaan. In ons magazine Uitzicht hoop ik er uitvoeriger op terug te komen. Dit is zeker interessant i.v.m. de steeds toenemende glutenovergevoeligheid.
Compleet volkorenbrood wil zeggen dat het brood is gemaakt van de gehele gemalen graankorrel. Tarwe en spelt zijn beide granen net als gerst, haver, gierst, mais, rijst en rogge. Brood gemaakt van meel met daarin de kiem en de zemelen noemen we volkorenbrood . Dat bevat alle oorspronkelijke voedingsstoffen.
Havermoutpap wordt door Verburgh gemaakt met sojamelk. Moerman was eveneens een voorstander van pap, maar dan gemaakt met volle (rauwe) melk. Een keer per dag brood is ruim voldoende. Havermoutpap is dus in het Moermandieet prima!
Haver is een zeer energierijk graan. Tevens bevat het veel eiwit en calcium en ook een aantal B- vitaminen.
Van spelt werd al veel eerder brood gebakken dan van tarwe. Spelt is naast gezond voor mens en milieu ook erg lekker!
Spelt bevat net als tarwe vrijwel uitsluitend langzame koolhydraten (koolhydraten dus die geleidelijk door ons lichaam worden opgenomen). Maar spelt heeft wel een aantal voordelen boven tarwe. Het grootste voordeel van spelt zit in het feit dat tarwe in West-Europa het populairste graangewas is. Daarom is er steeds meer onderzoek gedaan naar voordelen voor de landbouwers. Dus zijn de zogenaamde veredelaars aan het werk gegaan en de tarwe is gemodificeerd zodat ze sneller groeit en méér en grotere korrels geeft. Deze ontwikkeling heeft als gevolg dat de rassen tarwe die momenteel in Nederland geteeld worden, aanzienlijk minder voedingsstoffen bevatten dan de oudere rassen. Met een modern tarwebrood krijg je dus aanzienlijk minder bouwstoffen binnen dan zo’n vijftig jaar geleden. En dit geldt óók voor de volkoren variant.
Spelt mist alle deze technische "verbeteringen" die op tarwe zijn toegepast. Spelt bevindt zich nog in de oervorm. Dus daarom kun je beter volkoren speltbrood dan volkoren tarwebrood eten: spelt is niet zo bekend en is daarom ontsnapt aan de aandacht van de veredelaars.

Eva van Engelen's picture

Eva van Engelen
23 December 2013

Opnieuw veel dank meneer Stoop. Ik moest bijna naar adem happen toen ik het las. Onze tarwe is dus gewoon om zeep geholpen! Hopelijk blijven de veredelaars met hun tengels van spelt af. Wie weet er een manier om dat te bewaken? We hoeven als consument toch niet te pikken dat gezonde voeding minder gezond wordt gemaakt?
Ik wil ook nog even terugkomen op wat u schrijft over supplementen. Ik ben het met u eens dat mensen die niet ziek zijn, vooral gezond moeten blijven eten in plaats van pillen te slikken (uitgezonderd vitamine D dan, daar heeft volgens mij vrijwel iedereen een tekort aan).
Maar de vraag is: wanneer ben je niet ziek? Wat vindt u ervan om voor de zekerheid je bloed te laten onderzoeken op mogelijke tekorten? Dan kun je heel gericht je voeding bijsturen en eventueel supplementen slikken.
Aansluitend hierop: Ik heb zelf veel baat bij magnesium na zware lichamelijk inspanning. Spierpijn is sinds ik magnesium slik een onbekend verschijnsel geworden. Ook sporters hebben er baat bij, heb ik al vaak gelezen.
Graag nog een reactie van uw kant. Graag zou ik ook van andere MMV-leden (en niet-leden) willen weten bij welke supplementen zijn merkbaar baat hebben! Zo kunnen we elkaar belangrijke tips toespelen.

Arnold's picture

Arnold
24 December 2013

Dag Eva,

Heb je weleens gedacht aan een heet voetenbad met pure magnesium. Dat zorgt ervoor dat de magnesium door de huid wordt opgenomen en onlast je darmen van de inname. Wij hebben daar erg veel baat bij.

Groeten, Arnold

hansstoop's picture

hansstoop
28 December 2013

Een Interessante vraag Eva: wanneer ben je niet ziek, of anders gezegd wanneer ben je gezond?
Voor de definitie van ziekte is een groot aantal antwoorden te vinden. Enkele ervan zijn: verstoring van de gezondheid; een toestand van slechte gezondheid (maar dan moet je wel weten wat gezondheid is!) Volgens de WHO is gezondheid een toestand van volkomen lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welbevinden. Maar wanneer is van die toestand sprake?
Wanneer je je lichaam goed kent en ernaar luistert, kun je ‘voelen’ of je ziek bent en daarbij kun je veelal aan de symptomen van je lichaam, de zogenaamde “kleine klinische symptomen”, herkennen waar je mogelijk een tekort aan hebt. Vaak zijn deze kenmerken er al eerder dan de duidelijk aantoonbare bloedafwijkingen. In jouw geval is magnesium wel een goed voorbeeld. Magnesium zit in brood en andere graanproducten, groente, melk en melkproducten. Je begrijpt dat ook hier weer je dagelijkse voeding een oplossing moet kunnen bieden.
Uiteraard kun je bloedwaarden overal voor laten bepalen. Dat doen ze bijvoorbeeld bij een zogenaamde total body scan. Wanneer je normaalwaarden voor het bloed opzoekt in de referentietabellen, zie je dat er nogal een aardig verschil ligt tussen de minimum - en maximumwaarde. Om bij vitamine D te blijven, hier liggen de normaalwaarden tussen de 25-100nmol/l; In andere landen weer tussen de 50-150nmol/l. En altijd is er dan weer de vraag: gelden deze waarden voor élk individu? Zit je aan de onder– of bovengrens? En wie zegt dat je bij een afwijkende waarde ook een tekort of een teveel hebt dat voor jou ongunstig is? We beschouwen het lichaam vaak als een machine, maar dat is het in geen geval. Jij bent degene die voelt of er iets aan de hand is. En wanneer je supplementen neemt, moet je weten dat de opname van vitaminen en mineralen kan verschillen van persoon tot persoon en van het preparaat dat je inneemt.
Volwaardige voeding bevat alles bevat wat men nodig heeft. En daarmee worden ook de voedingsstoffen bedoeld waarvan we (nog) niet op de hoogte zijn. Deze zijn dus niet te vervangen door supplementen! Aanvullende vitaminen zijn dus zeker geen vervanging van een volwaardig dieet, maar dinen alleen om eventuele tekorten aan vitaminen en mineralen op te heffen als dit niet met voeding kan. In het geval van ziekte dienen soms grotere tekorten aangevuld te worden. Maar let wel, volwaardige voeding met de vers geperste sappen zijn de basis!
Door gezonde voeding, dagelijks een schotel rauwkosten, verse groenten en fruit voorkom je een vitaminen- en mineralentekort. Uiteraard dien je dit aan te passen aan de lichamelijke activiteit. Haal je voedsel zo veel mogelijk uit je eigen omgeving en biologisch, dus zonder kunstmatige ingrepen geproduceerd.
Je haalt terecht het vitamine D-tekort aan. Maar een belangrijke vraag direct hieraan gekoppeld is waaróm dat tekort aan vitamine D bestaat? Waarschijnlijk ben je wel op de hoogte van het feit dat een extreem tekort leidt tot de zogenaamde Engelse ziekte, die ontstaat door een tekort aan zonlicht, calcium, magnesium en fosfaat. Wanneer we voldoende buiten komen, is dit probleem in de meeste gevallen opgelost. Dat geldt zeker in de zomer wanneer er volop zon is. Voor ouderen (65+) geldt dat ze het soms minder goed aan kunnen maken. Levertraan dat vitamine A en D bevat kan daarom in de wintermaanden een goede aanvulling zijn.
Duidelijk is dat we niet ons voedsel moeten “vervangen” door het innemen van aanvullende vitaminen en mineralen. Vanaf Hypocrates hebben geneesheren gezonde voeding en gezonde psyche de zieke mens aangeraden.

Eva van Engelen's picture

Eva van Engelen
3 January 2014

Nogmaals dank. Graag wil ik de bezoekers van deze site nog attenderen op een artikel over De Voedselzandloper in de bijlage Vrouw van de Telegraaf van vrijdag 3 januari. Misschien kan de redactie van MMV.nl naar het artikel verwijzen? Het probleem dat de journaliste aangeeft, herken ik. Zij vindt sojamelk bij havermout vies. Ik zou er nog aan toe willen voegen: soja is helemaal niet zo goed voor je. Als je ook amandelmelk niet lekker vindt, welke alternatieven zijn er dan nog? Rauwe melk, zegt Hans Stoop, maar daar kan ik niet aankomen. Wie weet er een goed alternatief?

jvklinken's picture

jvklinken
3 January 2014

Hier het bewuste artikel uit de bijlage Vrouw van de Telegraaf, d.w.z. de eerste pagina. Hier de tweede en hier de derde.

Webredactie

afbeelding van Gerlinde Stam

Gerlinde Stam
5 January 2014

Bijvoorbeeld havermelk of rijstemelk of hazelnootmelk....allemaal alternatieven maar gewoon water kan ook. De meerwaarde van deze granen- en/of notenmelken is niet groot daar de voedingswaarde laag is plus dat het relatief hoog geprijsd wordt... Het doet vooral iets met de smaak en dat is natuurlijk heel persoonlijk.
Lid Leden AdviesRaad

wanj's picture

wanj
11 January 2014

Ik kook sinds jaren mijn havermout in alleen water. Dat smaakt mij prima. Als ik het echt lekker wil maken voeg ik een klein beetje rozijnen toe.

Ik heb ook nog een vraag: wat is het verschil tussen "havermout" en "havervlokken" en wat is het eventuele verschil in effect?

Klaus van Waveren, lid LAR

hansstoop's picture

hansstoop
11 January 2014

Havermout heeft dezelfde kenmerken als havervlokken. Het is beide haver.Het verschil is de grootte van de vlok. Bij havermout wordt de haverkorrel door midden geknipt. Hierdoor ontstaat een vlok die kleiner is en een kortere kooktijd heeft.

Nieuwe onderwerpen