Geheugen- en concentratieproblemen na kankerbehandeling

Kanker en de behandeling ervan, verzwakt het cognitieve functioneren. Dat ervaren veel kankeroverlevers, met name degenen onder vijftig jaar. Artsen en (ex-)patiënten zouden zich daar bewust van moeten zijn, stellen onderzoekers van het Integraal Kankercentrum Nederland.

Patiënten en overlevers met een lagere opleiding ervaren vaker een mindere conditie van hun hersenen dan hoger opgeleiden. In beide groepen is het verschil in vergelijking tot mensen uit de controlegroep echter even groot. Behalve bij melanomen en huidkankers worden bij alle type’s kanker een verminderde hersenfunctie ervaren. Het meest uitgesproken is dat het geval bij schildklierkanker, Hodgkinlymfoom, Non-hodgkinlymfoom en multipel myeloom.

De onderzoekers baseerden zich op bijna zevenduizend mensen die tussen 2009 en 2015 vragen beantwoorden over onder meer hun concentratievermogen, geheugen, fysieke conditie en emotioneel welzijn. De respondenten hadden een gemiddelde leeftijd van 67 jaar. Deelname aan het onderzoek gebeurde vier maanden tot twintig jaar na hun diagnose. Een kleine helft van hen werd geopereerd en ongeveer een derde onderging een systemische behandeling zoals chemo- en/of hormoontherapie.

Concurrentiedruk, vermoeidheid en emotionele problemen

De geheugen en concentratieproblemen doen zich verhoudingsgewijs vaker voor in de leeftijdsgroep van 18- tot 49-jarigen. Dat zou volgens de onderzoekers het gevolg kunnen zijn van de zwaardere eisen die het leven aan hen stelt, schrijft het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Zoals “de hogere werk gerelateerde en sociale eisen en meer concurrerende verantwoordelijheden waar 50-minners aan blootstaan in vergelijking met ouderen die kanker hebben of hebben gehad.”

Wat bij de analyse van informatie bovendien opviel was de relatie met andere klachten. “Vooral respondenten die aangeven ook veel last van vermoeidheid of klachten als angstigheid en gespannenheid te hebben, ervaarden belemmeringen door geheugen- en concentratieproblemen.” Over de relatie tussen

Het onderzoek verscheen in Journal of Cancer Servivorship en is alleen als samenvatting openbaar. Samenvatting noch persbericht gaan in op de relatie tussen chemotherapie en de cognitieve klachten die 21 procent van de respondenten ervaren. De auteurs concluderen dat er wegen gevonden moeten worden om deze problemen aan te pakken.

Kankeroverlevers en behandelende artsen “zouden zich bewust moeten zijn van de veelvuldig gerapporteerde consequenties van kanker en de behandeling” en “artsen kunnen overlevers naar een relevante zorgverlener doorverwijzen om de problemen aan te pakken”.

“concentratie” by Gerard Stolk (vers l’automne) is licensed under CC BY-NC 2.0

MMV selecteert wekelijks het nieuws over voeding, kanker en gezondheid. Schrijf je hier in voor onze gratis nieuwsbrief.

<< Terug