"Gezonder eten logische vervolgstap"

Foto: Dorry Boll (fotograaf Leonard Davids)

Onderzoekers van het Utrechts Medisch Centrum (UMC) zochten de literatuur na op de relatie tussen voeding en overleving na darmkanker. Ze verzamelden gegevens  van in  totaal zestien studies, waarvan vijf keken naar overleving bij darmkankerpatiënten en elf naar overlijden aan darmkanker onder de bevolking in het algemeen.

Vlees

Onomstotelijke conclusies konden niet worden getrokken. Daarvoor verschilden de onderzoeken te veel van elkaar. Wel kwam naar voren dat vleesconsumptie de overleving na darmkanker verslechtert en het eten van volkoren producten de overleving verbetert. Geen van de studies keek naar de consumptie van calcium in relatie tot de overleving na darmkanker.

Vezels

Naar de dieetfactoren bij de preventie van darmkanker is al uitgebreid onderzoek gedaan. Factoren zoals voedingsvezels, veel groente en fruit en melk werkend beschermend tegen darmkanker. Alcohol, roken en hoge vleesconsumptie werken juist weer risicoverhogend.

Tot op heden is er volgens de onderzoekers aanzienlijk minder bekend over de invloed van voeding op de overleving na de diagnose darmkanker.  

Prof. Ellen Kampman, hoogleraar Voeding en Kanker aan de universiteit van Wageningen, zei eerder daarover dat er de nodige aanwijzingen voor eenzelfde soort adviezen bij de preventie van recidive. Anders gezegd: wie de kans op terugkeer van de ziekte wil verkleinen, doet er verstandig aan de dieetadviezen aan te houden die gelden voor preventie.

Dorry Boll

Interessant is in dit verband ook wat de Tilburgse oncoloog Dorry Boll daarover in Uitzicht nr.2 – 2014 zei naar aanleiding van haar promotie: “In de kankergeneeskunde zijn we heel erg gefocust op chemo,

radiotherapie, dure medicatie en dergelijke. Kankerbehandeling wordt toenemend ‘high tech’ met dure geneesmiddelen, het domein van de farmaceutische industrie wat zeker ook goede

kanten heeft. Maar  met  minder dure behandelingen kan ook winst worden behaald. Die meer gewone dingen moeten we zeker niet laten liggen. Daar moeten we gebruik van maken! Dat inzicht mag

meer doordringen in de kankergeneeskunde. De meeste mensen vallen na de behandeling weer terug in hun oude ongezonde gedrag. Dat betekent dat ik als behandelaar van kanker verder moet

kijken dan alleen de operatie en de  radiotherapie  en dat ik mensen moet motiveren om iets aan hun leefstijl te doen. Gezonder eten, meer bewegen, op gewicht blijven. Dat moet een logische vervolgstap worden.”

 

MMV selecteert wekelijks het nieuws over voeding, kanker en gezondheid. Schrijf je hier in voor onze gratis nieuwsbrief.

<< Terug