Over Uitzicht

Uitzicht is het magazine van MMV (voorheen Moermanvereniging) en verschijnt tien keer per jaar. Leden krijgen het blad automatisch in de bus. Het lidmaatschap kost slechts 35,00 euro  per jaar. Voor oude nummers van Uitzicht klik hier.

Hoofdredacteur: Rineke Wisman; plv. hoofdredacteur: Jan van Klinken. Medewerkers: Arjan van Groningen, Petra Pronk, dr. Gert Schuitemaker, dr. Hans Stoop e.a. Redactieadres Hof van Azuur 30,  2614 TB Delft;

Advertenties J.P.H. Geraats, T 0495 53 22 20

Uitzicht ISSN 0169-9938

Klik hier om een bericht naar het Centraal Bureau te sturen

De redactie van Uitzicht en het bestuur van MMV brengen de inhoud ter kennis en beoordeling; zij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de toepassing ervan.

Overname van artikelen door derden is uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming vooraf.

Redactie en bestuur behouden zich het recht voor zonder opgave  van redenen teksten, foto’s en advertenties te  weigeren.

Losse nummers zijn te bestellen via de webshop. Kosten € 5,50 incl. verzending.