Nachtdienst eerst slecht, toen niet en nu weer wel

Nachtdienst eerst slecht, toen niet en nu weer wel
vr, 24/07/2015 - 11:58
Door: jvklinken
0 reacties

Je zou er kregelig van worden. Eerst waren nachtdiensten schadelijk voor de gezondheid en liepen de werkers zelfs een verhoogd risico op hormonale kanker. Toen hield TNO alle onderzoeken nog eens tegen het licht en klopte die conclusie niet meer. Nu is er geëxperimenteerd met muizen en zou er toch sprake zijn van extra risico’s. Wie moet je nu eigenlijk geloven?

Rust, reinheid en regelmaat, luidde het devies van onze (groot)ouders. En dat hadden ze goed gezien. Wie de eigen gezondheid serieus neemt, is gebaat bij hygiëne maar ook en vooral bij rust en regelmaat. Van onrust krijgen we stress en dat kan heel slecht voor een mens uitpakken terwijl onregelmatigheid eveneens gepaard kan gaan met allerlei klachten.

Geschrokken

Helaas is onregelmatigheid niet altijd te voorkomen. Denk aan verpleegkundigen, politieagenten en brandweerlui. Met name de vrouwen uit deze beroepsgroepen schrokken zich een hoedje toen twee jaar geleden naar buiten kwam dat zij een verhoogd risico op borstkanker liepen. Dat nieuws was afkomstig van de WHO, de hoogste gezondheidsautoriteit ter wereld.  

TNO, toch ook een respectabel instituut, vertrouwde de uitkomsten niet en hield alles wat het aan onderzoeksmateriaal kon  vinden, tegen het licht. De conclusie was zeer geruststellend. Van een verhoogd risico op borstkanker was niets gebleken.

Bij muizen

Deze week werden dezelfde vrouwen wederom opgeschrikt. Er was  nieuw onderzoek gedaan met nieuwe uitkomsten: onregelmatigheid kon wel degelijk borstkanker veroorzaken. Daar moet dan wel bij worden aangetekend dat het onderzoek op muizen betrof maar de overheidsdienst die over onze gezondheid waakt, het RIVM, vond het toch nodig om met deze bevinding de publiciteit te zoeken.

Scoringsdrift

Zo blijven de betrokken nachtdienstwerkers vertwijfeld achter. En dat allemaal als gevolg van scoringsdrift. Die is begrijpelijk omdat de euro’s voor wetenschappelijk onderzoek tegenwoordig bij elkaar moeten worden geschraapt. Maar die leidt er dan wel toe dat voorbarige conclusies en niet afgerijpte bevindingen zomaar over ons worden uitgestort.

Wetenschappers, doe de mensheid een lol en presenteer uw onderzoeken pas als er meer zekerheid is. Met deze verwarring is niemand gediend.

Beeld: en.wiki2.org