Negen onderzoeken naar effect leefstijlgeneeskunde bij chronische aandoeningen

Helpt mindfulness bij inflammatoire darmziekten? Kan de nazorg voor kanker deel gaan uitmaken van de huisartsenzorg? Kan een leefstijlinterventie gunstiger uitpakken voor mensen met hartklachten dan de reguliere behandeling?

Een gezonde leefstijl draagt in grote mate bij aan het voorkomen van ziekten, maar een gezonde leefstijl kan mogelijk ook worden ingezet bij de behandeling van chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, diabetes en kanker. ZonMW, de subsidieverstrekker voor gezondheidsonderzoek, honoreerde 9 onderzoeken die gericht zijn op preventie in de gezondheidszorg. Deze projecten behoren bij het Preventieprogramma 2019-2022 ‘Integraal en met kennis aan de slag’.

Gericht op verbeteren levenskwaliteit

Het onderzoek naar mindfulness ijvoorbeeld is een samenwerking van het RadboudUMC met drie regionale ziekenhuizen. In onderzoek met 136 deelnemers wordt gekeken of de kwaliteit van leven van mensen met chronische ontstekingen van het maag-darmkanaal verbetert in de groep die de mindfulness cursus krijgt. Een ander onderzoek richt zich op het verbeteren van de leefstijl van lager opgeleide mensen met diabetes type 2. Doel van dit ‘quasi-experimentele onderzoek’ met circa 150 deelnemers is de kennis te leveren die nodig is om deze leefstijlbehandeling deel te laten uitmaken van de standaard diabeteszorg in de eerste lijn.

Leven met kanker lukt beter met gezonde leefstijl

Ook is er aandacht voor mensen die last hebben van de nasleep van kanker. In ons land leven 800.000 mensen die behandeld zijn vanwege kanker. Eén op de vier is ernstig vermoeid en één op de drie kan niet als vanouds functioneren. De Kanker Nazorg Wijzer (KNW) is een online portal die mensen via het verbeteren van leefstijl (gezonde voeding, bewegen, niet-roken, matig alcoholgebruik) wil helpen beter om te gaan met de gevolgen. Het mooie is dat het ook de kans op andere ziekten verkleint. Verwachte uitkomst van het onderzoek is dat de KNW wordt geïntegreerd in de eerstelijns huisartsenzorg.

‘E-health’ voor psychische klachten

Drie onderzoeken draaien rond de levenskwaliteit van mensen met psychische en psychiatrische aandoeningen. Zo wordt onderzocht of een ‘virtual reality’ programma mensen met psychiatrische klachten helpt te ontspannen, stress te verminderen en slaap te verbeteren. In een andere studie wordt gekeken of mensen die op de ‘helaas gebruikelijke’ wachtlijst staan voor een psychiatrische behandeling tevoren baat hebben bij  bestaande pragmatische ‘e-health interventies’. De verwachte uitkomst is dat zij hierdoor ‘beter slapend aan de behandeling kunnen beginnen’.

Een ander onderzoek richt zich op het ontwikkelen van een leefstijlinterventieprogramma voor kinderen met psychiatrische stoornissen. Vanwege de complexiteit van de zorg voor deze kwetsbare kinderen worden zij daar momenteel vaak van uitgesloten.

De leefstijlmakelaar

Alle onderzoeken beogen bij te dragen aan het terugdringen van de toenemende kosten in de gezondheidszorg. Twee zijn daar specifiek op gericht. Zo onderzoekt het ErasmusMC of de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) de behandelkosten terug kan dringen bij mensen met overgewicht en knieartrose.

In de academische ziekenhuizen in Amsterdam en Groningen gaat men onderzoeken of een leefstijlmakelaar mensen kan motiveren tot gezonder gedrag. Zoals meer bewegen, minder zitten, beter eten, minder alcohol en tabak. In dit onderzoek verwijzen artsen hun patiënten met hart- en vaatziekten en artrose naar zo’n leefstijlmakelaar. Het doel van preventieonderzoek van ZonMW is ‘gezondheid voor iedereen’, en in het bijzonder om sociaal-economische gezondheidsverschillen te verkleinen.

Beeld: “GGZ bijeenkomst ‘Meer Zorg met minder regels'” by Sebastiaan ter Burg is licensed under CC BY 2.0

MMV selecteert wekelijks het nieuws over voeding, kanker en gezondheid. Schrijf je hier in voor onze gratis nieuwsbrief.

<< Terug