Light of vette kaas om 't even

Light of vette kaas om 't even
di, 25/10/2016 - 13:08
Door: jvklinken
0 reacties

Is light kaas beter dan de klassieke, vette kaas? Een studie zaait daar twijfel over. Het lijkt weinig uit te maken 

Het ligt voor de hand dat light kaas beter scoort dan gewone kaas omdat light minder (verzadigd) vet bevat. Het lijkt bij voorbaat zeker dat de light kaas een positieve invloed uitoefent op  ons cholesterol en meer algemeen op het risico op hart- en vaatziekten.

Drie groepen

In een Deens onderzoek werden 139 proefpersonen ingedeeld in drie groepen. De eerste groep at gedurende twaalf weken elke dag 64 tot 112 gram vette kaas, de tweede groep dezelfde hoeveelheid maar dan light kaas. De derde groep at in plaats van kaas boterhammen met jam.

De deelnemers mochten hun andere voedingsgewoonten niet veranderen. Bij het begin en na twaalf weken werden lichaamsgewicht, vetpercentage, goede (HDL) en slechte (LDL) cholesterol, bloedvetten of triglyceriden, bloeddruk en dergelijke gemeten. De deelnemers dienden ook tweemaal een dagboekje bij te houden op grond waarvan een berekening werd uitgevoerd.

Geen verschillen

Het resultaat: Na twaalf weken waren de meeste meetgegevens amper gewijzigd. Het lichaamsgewicht was stabiel gebleven. Ook was er slechts een zeer klein verschil te zien in totale cholesterol, goede en slechte cholesterol en de andere parameters. Kortom, tussen de groep van de magere kaas en de groep die vette kaas at konden geen merkbare verschillen worden vastgesteld, ook niet in lichaamsgewicht

Voor de onderzoekers is de conclusie duidelijk: vette kaas verdient een plaats in een gezonde voeding en het is niet nodig om deze te vervangen door magere kaas.

Stoffen in kaas

De redactie van Gezondheid en Wetenschap neemt de resultaten serieus. Ze passen in een serie andere onderzoeken die laten zien dat kaas niet hetzelfde negatief effect heeft op de verschillende risicofactoren voor hart- en vaatziekten (zoals onze cholesterol) als boter, ook al zijn beide een bron van verzadigde vetten. Een verklaring is wellicht de positieve, hartbeschermende stoffen in kaas of de minder goede opneembaarheid van vetten uit kaas.

Meer onderzoek is nodig om uitsluitsel te geven. “Over het effect van kaas, vet of mager, op ons risico op hart- en vaatziekten is het laatste woord nog niet gezegd. Mogelijk maakt het niet uit of je kiest voor magere of vette kaas. Belangrijker is het totaalplaatje, nl. wat je allemaal eet op een dag.”

Beeld: nl.wikipedia.org