Nut kankerscreening ernstig betwijfeld

Nut kankerscreening ernstig betwijfeld
di, 12/01/2016 - 10:51
Door: jvklinken
0 reacties

Tot nu toe is nimmer aangetoond dat screening op kanker levens heeft gered. Dat blijkt uit een publicatie in het toonaangevende medische tijdschrift BMJ.
Hematoloog Vinay Prasad stelt in The British Medical Journey (BMJ) dat de beschikbare studies naar het nut van de screening van kanker niet overtuigend zijn.

Geen verschil

Een rapportage over de afgelopen dertig jaar over screening op darmkanker lijkt een belangrijk verschil aan het licht te brengen. In de groep die werd gescreend, stierven 128 mensen aan darmkanker onder de 10.000 deelnemers. In de groep die niet werd gescreend, overleden 192 van de 10.000 deelnemers aan deze ziekte. Een statistisch significant verschil van 64 sterfgevallen. De sterftecijfers van de totale groepen lieten echter iets anders zien: in de screeningsgroep overleden 7111 van de  10.000; in de controlegroep waren dat er 7109 van de 10.000. Geen verschil dus.

Vals-positief

Als er al sprake is van sterftevermindering dankzij de screening  is dat mogelijk een gevolg van fout-positieve screeningsuitkomsten. Een x aantal deelnemers kreeg ten onrechte  te horen dat ze kanker hadden. Dat ging gepaard met overdiagnose en overbehandeling, met alle ongewenste gevolgen van dien. Daarbij valt te denken aan schade door chemokuren. Als voorbeeld noemt Prasad nog prostaatkanker: mannen worden overgediagnosticeerd en overbehandeld en sterven in een enkel geval aan de complicaties daarvan.

Onzekerheid

Volgens Prasad zit er niets anders op dan het publiek duidelijk te maken dat onzekerheid over de voor- en nadelen van kankerscreening overheerst. Pas grote onderzoeken, uitgevoerd over lange perioden, kunnen uitsluitsel geven. Daar moet dus in geïnvesteerd worden, vindt hij.
Commentator Gerd Gigerenzer, befaamd Duits onderzoeker op het terrein van risicoperceptie door het lekenpubliek, ziet echter het nut niet van dergelijke ‘megatrials’. Investeer in heldere informatievoorziening, stelt hij voor. Want ook al blijft dan de onzekerheid over het effect van screening op sterfte bestaan, er zijn voldoende gegevens en instrumenten om mensen individuele afwegingen te laten maken over deelname aan screening. Met andere woorden geef het publiek de feiten en laat mensen vervolgens zelf kiezen.

Stoop

Kankeronderzoeker dr. Hans Stoop heeft eveneens sterke twijfels over het nut van de huidige screeningsprogramma’s. Zowel ten aanzien van borst- als van prostaat- en darmkanker betwijfelt hij het nut van de huidige (bevolkings)onderzoeken op genoemde ziekten.

Beeld: quora.com