Steeds meer chronisch zieken

Steeds meer chronisch zieken
za, 16/11/2013 - 00:23
Door: jvklinken
0 reacties

In de afgelopen acht jaar is het aantal mensen met één of meer chronische ziekten alarmerend gestegen. In 2011 hadden in totaal 5,3 miljoen Nederlanders een chronische ziekte. Vooral onder ouderen komen chronische ziekten vaak voor. De stijging van de laatste jaren is echter zichtbaar binnen alle leeftijdsgroepen.

Ook meer mensen met meerdere ziekten

Het aantal mensen met multimorbiditeit is, met 26 procent, nog harder gestegen. Er is sprake van multimorbiditeit als iemand tijdens een bepaalde periode meer dan één chronische ziekte heeft. In totaal is bij 1,9 miljoen Nederlanders sprake van multimorbiditeit. Ook internationaal zijn er aanwijzingen dat multimorbiditeit stijgt.

Stijging door vergrijzing, eerdere diagnose en betere behandeling

De stijging in de statistieken komt niet alleen doordat steeds meer mensen -mede in verband met de vergrijzing- chronisch ziek worden. Ook de aandacht voor chronische ziekten, zowel onder de bevolking als onder artsen, speelt een rol. Hierdoor worden chronische ziekten met milde klachten eerder gediagnosticeerd. Tegelijk worden ziekten en risicofactoren beter behandeld, waardoor patiënten langer blijven leven en er zodoende meer mensen zijn met een chronische ziekte. Verder zijn huisartsen vanaf 2009 vollediger  gaan registreren. 

Ouderen en lager opgeleiden vaker chronisch ziek

Behalve ouderen  worden vooral mensen met een lage opleiding getroffen door een chronische ziekte of multimorbiditeit. Van de mensen met een lage opleiding heeft twee keer zo veel een chronische ziekte dan mensen met een hoge opleiding. Sinds 1990 is het verschil tussen hoog- en laagopgeleiden onveranderd.

Lagere kwaliteit van leven en meer zorggebruik

Mensen met een chronische ziekte hebben een minder goede kwaliteit van leven vergeleken met mensen zonder chronische aandoening. De aard en ernst van de ziekten bepalen in hoeverre de kwaliteit van leven wordt beïnvloed. Andere negatieve aspecten van chronische ziekten en multimorbiditeit zijn: meer frequente en langdurige ziekenhuisopnamen, meer kans op complicaties na een operatie en meer kans op vroegtijdig overlijden. Bovendien gebruiken chronisch zieken relatief veel en langdurig zorg.

Een en ander is bekend gemaakt door het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid (RIVM). Lees hier meer over de analyse van het RIVM.