Gezonde leefstijl

Een gezonde leefstijl is gebaseerd op drie pijlers:

  1. Gezonde voeding
  2. Voldoende beweging
  3. Gezonde geest

Gezonde voeding 

Op het gebied van gezonde voeding heeft MMV een schat aan kennis en ervaring te bieden. Zie onder meer de pagina Dat doet voeding. Voor leden en niet-leden is voor kankerpatiënten een lijst van voedingsmiddelen beschikbaar die ingaat op de de gezondheidsaspecten van tal van producten, van aardbei tot zwarte bes. U kunt ook het nieuwe MMV-kookboek Snel & Gezond bestellen voor gezonde en heerlijke recepten.

Beweging 

Over gezond bewegen: het advies luidt om per week 2,5 uur te bewegen. En dan niet kuieren maar zodanig bewegen dat onze ademhaling versnelt en we licht zweten. Zo’n 2,5 uur per week komt neer op een dikke 20 minuten per dag. Dat moet haalbaar zijn, zo lijkt het. Maar hoe zit het mensen die niet meer zo mobiel zijn, die een longaandoening hebben of alleen nog met een rolstoel de deur uit kunnen? Voor hen is er goed nieuws.

Voor de groep 60-plussers werd gevonden dat 150 minuten per week het risico op vroegtijdige sterfte met ruim een kwart vermindert. Maar geen nood voor wie dat niet haalt. Een goede 100 minuten per week (wat neerkomt op 15 minuten per dag) laat dit risico ook al met 22 procent afnemen in vergelijking met mensen die helemaal niet fysiek actief zijn.

Ouderen moeten zich dus niet laten ontmoedigen door de richtlijn van 150 minuten matige fysieke activiteit per week. Wie iedere dag een kwartier op welke wijze dan ook aan stevige beweging doet, is al heel goed bezig

Zittend leven

Naar de schadelijke effecten van een zittend leven is de laatste jaren veel onderzoek gedaan. Vooral jongeren moeten oppassen. Ze dreigen een hoge prijs te moeten betalen voor het zittende leven dat ze leiden.  Met 10,4 uur per dag zitten ze het meest stil van alle Nederlanders.

Zitten is wel “het nieuwe roken genoemd. Het kan leiden tot overgewicht, type 2 diabetes en vervroegde sterfte.

Uit een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zitten jongeren tussen de twaalf en twintig jaar het langst stil van ons allemaal door schoolbezoek, huiswerk maken, computeren of tabletgebruik. Wie bij de 10,4 uur zitten zeven tot acht uur liggen (voor de slaap) optelt, komt per dag maar een beperkt aantal uren beweging. 
Voor mensen die de hele dag op het kantoor doorbrengen geldt het advies over te gaan op een sta-bureau. 

Onze geest

Onze geest kan uit balans zijn door negatieve gewoonten, werkomgeving, huiselijke situatie, ervaringen en emoties. Te denken valt aan trauma’s, angsten, verdriet, ongeluk, stress, boosheid en dergelijke. Zolang die van kortstondige aard zijn, is er doorgaans niet zoveel aan de hand. Maar als ze langere tijd aanhouden en zelfs een chronisch karakter hebben gekregen, is het oppassen geblazen. Hoewel de geleerden het er niet helemaal over eens zijn in welke mate dergelijke negatieve factoren rechtstreeks een ernstige ziekte kunnen veroorzaken, zijn er vele harde aanwijzingen dat ze het ontstaan ervan in de hand kunnen werken.

Zodra uw geest langere tijd uit balans is, is het verstandig om professionele hulp in te roepen. Dat geldt zeker wanneer u al ziek bent. Het is in die situatie zelfs heel begrijpelijk dat er negatieve emoties optreden. Vaak komt de mededeling dat iemand kanker heeft aan als een mokerslag. “Mijn wereld verging.” “Ik dacht dat ik door de grond zakte.”  “Mijn bestaan kwam helemaal op zijn kop te staan.” Dat zijn bekende ervaringen.

Sommige mensen kunnen die op eigen kracht overwinnen maar dat is lang niet iedereen gegeven. Dat is niet iets om je voor te schamen. Schroom niet om van deskundige hulp gebruik te maken. Er zijn diverse sociaal-psychische instellingen die veel voor kankerpatiënten kunnen betekenen. Twee hele bekende zijn het Helen Dowling Instituut in Utrecht en Het Behouden Huys in Haren. Een groot aantal zorgverzekeringen heeft een eigen systeem opgezet. Hier een redelijk compleet overzicht van het landelijke aanbod.

beeld: www.huffingtonpost.com