Supplementen

Niet op eigen houtje slikken

NTTT-artsen en NGOO-artsen kennen supplementen een belangrijke rol toe bij de behandeling van kankerpatiënten. Deze patiënten doen er heel verstandig aan om niet op eigen houtje te gaan slikken. Terwijl het volgen van de Moerman-voedingswijze  mogelijk is zonder de begeleiding van een arts, is dat voor het gebruik van supplementen niet het geval. Voor het voorschrijven van supplementen is vakkennis vereist. Een arts voor niet-toxische tumortherapie stelt voor elke patiënt afzonderlijk de optimale hoeveelheid van de supplementen vast. 

Mensen die om andere redenen in een slechte conditie verkeren, doen er eveneens verstandig aan een complementair arts te raadplegen voordat zij supplementen slikken. Het is van groot belang om te weten of de werking van supplementen en medicijnen elkaar niet doorkruisen of juist versterken. Beide situaties behoren tot de mogelijkheden. 

Ouderen

Ook ouderen zijn vaak gebaat bij supplementen. Onderzoek toont aan dat zij vaak een gebrek hebben aan vitamine D. Ook andere tekorten komen voor, zoals  B12 en foliumzuur. Complementaire artsen kunnen hierin goede adviezen geven. 

Gezonde mensen

Of ook anderen mensen er verstandig aan doen supplementen te slikken, is onderwerp van een breedvoerig debat. Iedereen is het erover eens dat supplementen nooit een gezond, gevarieerd dieet kunnen vervangen. Maar wat is een gezond dieet? Biedt ons dagelijks menu voldoende stoffen die ons beschermen tegen allerlei ziekten, zeker als we niet-biologisch eten?

Het is in ieder geval van belang om te weten dat veel supplementen niet goed door het lichaam worden opgenomen. Curcumine (van kurkuma) is daarvan een goed voorbeeld.  Dat curcumine heilzame effecten heeft, is waterdicht bewezen. In hoge doseringen kan het zelfs massaal kankercellen doden. Het probleem is echter dat curcumine heel slecht door het lichaam wordt opgenomen. De betere producenten van supplementen schenken aan dit aspect wel steeds meer aandacht. Het is dus goed om als consument te letten op informatie over de opneembaarheid.

Synthetische, natuuridentieke en natuurlijke nutriënten

Supplementen zijn in diverse categorieën te onderscheiden. Ze kunnen natuurlijke nutriënten bevatten die in de natuur ontstaan zijn en als zodanig voorkomen. Deze stoffen kunnen van plantaardige of van dierlijke oorsprong zijn. Een andere categorie zijn de synthetische (of kunstmatige) middelen die in het laboratorium zijn gemaakt. Deze stoffen kunnen in chemische structuur totaal nieuw zijn, dat wil zeggen niet in opbouw en structuur overeenkomen met stoffen die in de natuur voorkomen. Dergelijke stoffen zijn daarom niet vergelijkbaar met natuurlijke voedingsstoffen. Dat betekent dus ook dat hun werking totaal kan verschillen van de natuurlijke stoffen.

De benaming natuuridentiek doet geen uitspraak over de herkomst van de stof, maar over de chemische structuur. Natuuridentieke voedingsstoffen hebben exact dezelfde molecuulsamenstelling als natuurlijke voedingsstoffen. Dit houdt in dat ze dezelfde opbouw, driedimensionale structuur en werking hebben als de natuurlijke voedingsstoffen. De oorsprong van natuuridentieke voedingsstoffen kan zowel natuurlijk als synthetisch zijn, of een combinatie van beide. Voorbeelden van natuuridentieke stoffen van natuurlijke oorsprong die in voedingssupplementen gebruikt worden, zijn L-Carnitine en trans-co-enzym Q10. Daarentegen komen D-Carnitine en cis-co-enzym Q10 niet in de natuur voor. MMV heeft de voorkeur voor natuurlijke nutriënten.