Langverwachte MMV-uitgave ‘Kanker – kennis, kansen en keuzes’ nu te koop

Op zaterdag 31 oktober presenteerde MMV de langverwachte uitgave ‘Kanker – kennis, kansen en keuzes’. Vanuit een studio in Gorinchem legde redacteur Cor van Groningen aan de kijkers uit waar dit boek over gaat en wat hem ertoe beweegt zich sinds de jaren zeventig in te zetten voor verspreiding van het gedachtengoed van arts-onderzoeker Cornelis Moerman.

Ongeveer een halve eeuw geleden ontmoette Cor van Groningen (78) de arts Cornelis Moerman voor het eerst voor een interview voor de plaatselijke krant. Na dit bezoek liet de dokter en zijn gedachtengoed de toen – beginnend verslaggever – niet meer los. Van Groningen was 35 jaar hoofdredacteur van MMV’s ledenmagazine Uitzicht en schreef twee boeken over Moerman. Samen met (web)redacteur Jan van Klinken deed Van Groningen de redactie van het boek ‘Kanker – kennis, kansen en keuzes – kompas voor zelfregie.’

MMV-voorzitter Marlie Hillekens: ‘Cor, jij hebt Cornelis Moerman persoonlijk gekend. Kan je vertellen wat voor persoon dat was?’

Cor van Groningen noemt Moerman een ‘veelzijdig’ mens. En belicht drie facetten van zijn persoonlijkheid: ‘Als mens was hij wat ijdel, van zichzelf overtuigd en niet zo makkelijk in de omgang. Als arts was het een geweldige man met een enorm gevoel voor zijn patiënten. Hij koesterde ze, had er alle aandacht voor en behandelde voor 6 gulden per consult.’ Tot slot belichtte Van Groningen Moerman in de rol van onderzoeker: ‘Een oorspronkelijk denker, die niet bleef haken bij de vragen: wat is ziekte, maar die zichzelf  de vraag stelde: wat is gezondheid nou precies? Op basis van die vraag ging hij experimenteren met zijn postduiven en kwam hij tot het Moermandieet.’

Marlie Hillekens: ‘Er is lange tijd aan het boek gewerkt. Kan je iets vertellen over de inhoud en hoe jullie tot de titel zijn gekomen: Kanker – kennis, kansen en keuzes’?

Van Groningen: ‘De werktitel luidde: ‘Zie je wel, het kan’. Mensen kunnen met de Moermantherapie genezen. Dat staat vast, in het boek staan daar ook een aantal voorbeelden van. Kanker is een beladen woord. Vroeger zei men zelfs: ‘Ik heb K’ in plaats van kanker. Er is geen ziekte die zo wordt geassocieerd met de eindigheid van het leven. Het is belangrijk dat je kennis hebt over je ziekte. Dat je vandaaruit kijkt naar de kansen die er zijn en dan is het de vraag: waar kies je voor?  Voor Moerman was het helder. Als je zijn therapie niet koos, zat je ernaast. De MMV is daarin een stuk genuanceerder. De reguliere therapieën zijn zegenrijk, maar daarnaast zeggen we: kijk vooral naar de mogelijkheden op het gebied van voeding en leefstijl.’

Marlie Hillekens: ‘De ondertitel is: kompas voor zelfregie.’ Wat wordt daarmee bedoeld?

Van Groningen: ‘Wanneer mensen horen dat ze kanker hebben, voelen ze zich vaak zo verslagen dat ze zich overgeven. Daarmee zet je jezelf buiten spel. Je ondergaat de behandelingen, maar participeert niet. Zelfregie wil zeggen dat je participeert in je proces van ziekte en genezing. Dat je er deel in hebt, er de regie over houdt. Dat is ook de boodschap die wij in het boek meegeven: neem het heft in eigen handen. Niet omdat je je artsen niet vertrouwt, maar vanuit betrokkenheid bij jouw eigen lijf en leden.’

‘Ik heb zelf altijd kritische vraagtekens gehouden bij het onderwerp kanker, voeding en supplementen, en dat weet mijn familie ook. In het begin was ik een vurig profeet die iedereen richting de Moermantherapie probeerde te slepen. Maar dat leer je in de loop der jaren af. Wel blijf ik mensen graag op de mogelijkheden wijzen. Kennis moet je hebben, kansen moet je berekenen, maar de keuze maak je zelf.’

Marlie Hillekens in gesprek met Cor van Groningen over het boek ‘Kanker – kennis, kansen en keuzes. Kompas voor zelfregie’

Interview met dokter Hans Moolenburgh

De onderwerpen die in het boek aan de orde komen: wat is kanker eigenlijk voor ziekte? Welke kankersoorten komen in ons land het meest voor? Wat is de wisselwerking tussen lichaam en geest? Maar ook: welke reguliere behandelingen zijn en er en wat zijn de complementaire mogelijkheden. Wat is de rol van voeding, voedingssupplementen en leefstijlfactoren als stress, bewegen, je denken, maar ook het nut van een netwerk van mensen.

Er is, onder meer in de vorm van interviews door Petra Pronk, aan meegewerkt door prof. dr. Andrea Evers, prof. dr. ir. Ellen Kampman, dr. Hans Schilder, dr. Matthieu de Greef, dr. Hans Stoop, dr. Klaas Riepma, dr. Gert Schuitemaker, Juglen Zwaan,  Truus Hartsink, ir. Ralph Moorman, ing. Hans Klaasse, drs. Roland Lugten en (de helaas overleden) dr. Hans Moolenburgh. Dr. Hans Stoop leverde een belangrijk deel van de wetenschappelijke inhoud.

Kanker: kennis, kansen en keuzes is te nu koop in de webshop van MMV.

Prijs voor leden: €24,75.

Prijs voor niet-leden: € 32,50

(excl. verzendkosten)

ISBN: 978 90 820196 3 6, Aantal pagina’s 300, Uitgever MMV

MMV selecteert wekelijks het nieuws over voeding, kanker en gezondheid. Schrijf je hier in voor onze gratis nieuwsbrief.

<< Terug