Lamsoor

De bladeren van de echte lamsoor (Limonium vulgare) zijn niet eetbaar. De bladeren van de zeeaster zijn wel eetbaar en worden onder de naam “lamsoren” als groente verkocht en gegeten. Doordat beide planten oppervlakkig op elkaar lijken en in hetzelfde biotoop voorkomen, ontstaat gemakkelijk verwarring.

Ziltige smaak
Lamsoren (van de zeeaster) zijn lange, grijsgroene lancetvormige bladeren en hebben een ziltige smaak. De groente groeit van oorsprong op de schorren in Zeeland, langs de Waddenkust op de kwelders en in gebieden die onder invloed van het getijde staan en af en toe overstroomd worden met zeewater; de zogenaamde zilte zoom. De jonge vlezige blaadjes zijn geschikt voor consumptie.

Geteeld
Langs de Westerschelde neemt de plant soms zulke hoge concentraties aan zware metalen uit het vervuilde water op dat deze lamsoren niet meer geschikt is voor consumptie.
Vroeger werd lamsoor alleen in het wild geplukt, tegenwoordig wordt de groente ook geteeld aan de Friese kust.

Was lamsoor voor het bereiden niet te lang in zoet water aangezien deze groente gewend is aan zout water. Hierdoor is zout toevoegen tijdens de bereiding niet nodig.

Latijnse naam: 
Aster tripolium

Wanneer te verkrijgen: 
maart-juli

0

Toepassing binnen NTTT

Bij kanker Bij kanker
in remissie
Preventief

Toepassing binnen het Moerman dieet

Uitleg

Rood is niet toegestaan
Blauw is toegestaan
Oranje is slechts incidenteel toegestaan
Grijs is onbekend

Als u bij een arts voor niet-toxische tumortherapie (NTTT) onder behandeling bent, zal hij of zij u een dieet adviseren dat rekening houdt met nieuwe inzichten. Op onderdelen wijkt dit dieet af van het Moermandieet.