Aanpak met voeding in basispakket

Mensen met overgewicht en obesitas kunnen zich met ingang van 2019 laten behandelen op kosten van hun zorgverzekeraar.

Aan die behandeling komen geen medicijnen te pas. De nadruk ligt op voeding. De behandeling heet Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI).

Het College van Zorgverzekeringen (CVZ) adviseerde het ministerie van VWS in 2010 al om de GLI in het basispakket op te nemen, voor mensen met een hoog risico op complicaties van overgewicht.

Schippers vond dat het niet haar pakkie-an was

De toenmalige minister, Edith Schippers, besloot dit advies niet over te nemen. “Het is in de eerste plaats de eigen verantwoordelijkheid van het individu om gezond met zijn lichaam om te gaan”, schreef zij destijds aan de Tweede Kamer. “Hij heeft daar immers ook als eerste profijt van in de vorm van een aanmerkelijk grotere kans op een betere gezondheid en op een hogere kwaliteit van leven. Naar mijn oordeel moet de overheid deze primaire individuele verantwoordelijkheid niet van het individu overnemen door de GLI in het Zvw-pakket op te nemen.” Daar komt vanaf 2019 dus verandering in.

Momenteel biedt een aantal zorgverzekeraars een vergoeding voor gezondheidsbevorderende leefstijlprogramma’s vanuit de aanvullende verzekering. Maar niet elke verzekeraar kiest hiervoor, waardoor nog niet iedereen in aanmerking komt voor de vergoeding. 

Beeld: en.wikipedia.org

 

MMV selecteert wekelijks het nieuws over voeding, kanker en gezondheid. Schrijf je hier in voor onze gratis nieuwsbrief.

<< Terug