Biologisch niet altijd beter

Öko-Test, een van de Duitse tegenhangers van de Nederlandse Consumentengids, liet twintig pesto’s testen op verontreinigingen. Twaalf pesto’s vielen door mand, waaronder die van een bekend biologisch merk.

De afgekeurde pesto’s bevatten teveel restanten fossiele olie, of teveel residuen van pesticiden, of teveel van allebei. Drie van de twintig exemplaren kregen een onvoldoende en negen een zware onvoldoende. De twee beste pesto’s reikten niet hoger dan de kwalicatie ‘befriedigend’, wat overeenkomt met een ‘zeventje’.

MOSH en MOAH

‘Olieverontreinigingen zijn in alle geteste pesto’s een probleem’, schrijft Öko-Test. ‘In acht producten zijn de waarden aan verzadigde koolwaterstoffen, zoals wij het zien, zeer sterk verhoogd.’ Deze categorie, bekend onder de afkorting MOSH, hoopt zich op in lichaamsvet en in organen.

Aromatische koolwaterstoffen (MOAH) werden eveneens acht keer aangetroffen. Bestanddelen uit beide categorieën koolwaterstoffen beschouwt de Wereldgezondheidsorganisatie als kankerverwekkend.

Ongewenste oliebestanddelen belanden via diverse routes in levensmiddelen. Via smeermiddelen uit oogstmachines, bij het persen of anderszins winnen van plantaardige olie, van pesticiden op basis van parafine of van uitlaatgassen.

Pesticiden en weekmakers

De gevonden hoeveelheden pesticiden kwamen per stuk niet boven de EU-normen uit. Toch noemt Öko-Test de aanwezigheid een groot probleem. ‘De wisselwerking tussen verschillende pesticiden is nauwelijks onderzocht.’ Slechts vijf van de twintig pesto’s bleken vrij van residuen, de rest bevatte restanten van minstens twee verschillende soorten. In twee producten vond het laboratorium DEHP, een weekmaker die officieel is ingeschaald als een risico voor de voortplanting.

Biologisch

Naast de relatief hoge gehaltes MOSH/MOAH was het de weekmaker in de pesto van Alnatura de het de laagste plaats opleverde onder de geteste biologische varianten. De weekmakers kunnen afkomstig zijn uit kunststof slangen, tanks en dekselafdichtingen.

Een biologisch keurmerk biedt geen garanties. Stiftung Warentest, de belangrijkste consumentenorganisatie in Duitsland, liet twee jaar geleden 23 merken koolzaadolie testen, waaronder vijf biologisch. Ook hier bleken een of meerdere van de bovengenoemde stoffen in alle producten aantoonbaar. En ook hier was het een van de biologische olieën die als slechtste uit de bus kwam.

Gangbaar en bio in Nederland en de EU

Over het geheel genomen zijn biologische producten echter aanzienlijk minder belast met pesticiden in vergelijking tot hun gangbare soortgenoten. In tabel 3 van dit rapport van de European Safety and Food Authority (ESFA) staan de resultaten van tests op 1.940 monsters van biologische levensmiddelen. Daarvan bleken er 126 (6,5%) residuen van een of meer pesticiden te bevatten. Drie monsters (0,2%) overschreden de toegestane limiet: propargite in zoete paprika uit Malta, fenazaquin in Roemeense aardappelen en pemdimethalin in prei uit Portugal.

Ter vergelijking: 44,5% van de gangbare monsters bevatten residuen van een of meer pesticiden. Van 1,2% (338 monsters) overschreden de residuen de norm. Het ging hierbij om circa honderd verschillende substanties in producten uit 53 verschillende landen binnen en buiten de Europese Unie. De meest betroffen waren aardbeien, speciebonen en peultjes, wortels, sla en druiven.

In deze publicatie van de Voedsel en Waren Autoriteit komen de gangbare groenten en fruit van Nederlandse bodem als beste bus. Opmerkelijke genoeg met hetzelfde percentage overschrijdingen (1,2%) als de ESFA vond bij controles uit EU en niet-EU landen.

Beeld: Marjolein van Heumen

MMV selecteert wekelijks het nieuws over voeding, kanker en gezondheid. Schrijf je hier in voor onze gratis nieuwsbrief.

<< Terug