Kefir als medicijn

Duidelijk minder darmproblemen en minder luchtweginfecties. Dat was het resultaat van een studie naar de gezondheidseffecten van een melkzuurbacterie onder duizend Vietnamese kinderen. De voordelen van probiotische voeding strekken zich uit tot volwassenen over de hele wereld, tonen recente publicaties over kefir.

Voor kinderen in de leeftijd tot vijf jaar zijn acute luchtweginfecties de belangrijkste doodsoorzaak. Op de voet gevolgd door uitdroging en ondervoeding als gevolg van diarree. Deze problemen concentreren zich in de armere, warmere landen. Constipatie daarentegen treft arme en rijke kinderen gelijk en vormt een serieuze belasting van de kinderen, hun verzorgers en de gezondheidszorg.

Lactobacillus casei Shirota, beter bekend als…

Vietnam behoort tot de vele landen waar ondervoeding en groeistoornissen nog veel voorkomen. Vijf jaar geleden betrof het een kwart van alle kinderen. Onderzoekers selecteerden in de Noordelijke provincie Thanh Hoa duizend kinderen in de leeftijd van drie tot vijf jaar en verdeelde die in twee groepen. Bij aanvang van de studie verschilden de groepen niet in de mate waarin de bovengenoemde klachten voorkwamen.

Elke vier weken werd nagegaan hoe de kinderen het deden. Na twaalf weken was het effect van de melkzuurbacterie het opvallendst in het voorkomen van constipatie. Van de kinderen die geen supplement kregen, bleek 32 procent last te hebben gehad van verstopping, tegen twaalf procent van de gesuppleerde kinderen. Ook luchtweginfecties kwamen bij hen duidelijk vaker voor (24,5 %) dan in de suppletiegroep (15,9 %).

Verder leek er een voordeel te zijn bij het voorkomen van diarree, maar niet in de duur ervan. Tenslotte groeiden de kinderen met het supplement sneller. De auteurs van de studie, die in zijn geheel is te lezen in de European Journal of Clinical Nutrition, houden hier een slag om de arm: de probioticagroep was gemiddeld iets jonger en de achterliggende voedingsdata waren onvolledig.

Een veel grotere beperking van de zeggingskracht van dit onderzoek is het ontbreken van een dubbelblind placebogecontroleerde opzet. Volgens de auteurs omdat de studie tegelijk diende om zicht te krijgen op de algemene gezondheid van de kinderen in deze provincie. Maar in combinatie met de sponsor – Yakult – en de bijdrage van medewerkers van de sponsor, zijn de positieve resultaten minder serieus te nemen.

Kefir

Dat laat onverlet dat probiotische voeding een breed scala aan gezondheidsvoordelen belooft. Deze literatuurstudie vorige maand verschenen in vakblad Frontiers in Nutrition, ziet kansen voor kefir op het gebied van obesitas, diabetes type 2, leverziekten, cardiovasculaire ziekten, het immuunsysteem en de werking van de hersenen.

Dat laatste verklaren de Braziliaans/Spaanse auteurs uit de verbeterde samenstelling van het microbioom in de darm, de gevolgen daarvan voor het functioneren van de darm-breinas en de extra productie van (micro)nutriënten. Zoals tryptofaan, een essentieel aminozuur dat het lichaam onder meer gebruikt voor de productie van de neurotransmitter serotonine, het ‘slaaphormoon’ melatonine  en nicotinezuur – een vitamine met onder meer een belangrijke rol in de energie- en eiwitstofwisseling.

De auteurs voeren allerlei dier-experimenteel onderzoek aan dat voordelen suggereert bij autisme, stress, depressie, leren en geheugen. In studies met mensen ging de consumptie van kefir samen met een betere slaap en levenskwaliteit van post menopauzale vrouwen.

Meer energie, sneller herstel

Eveneens vorige maand rapporteerde een Taiwanees onderzoeksteam in vakblad Metabolites de resultaten van een dubbelblinde placebogecontroleerde cross-over studie onder zestien twintigers. De gezonde, maar ongetrainde proefpersonen gingen de loopband op om hun maximale zuurstofopname vast te stellen, kregen drie dagen rust en vervolgens een ‘uitputtingstest’. Daarna volgden vier weken dagelijkse suppletie met kefir of placebo en een herhaling van de testen.

Weer vier weken later herhaalde dit hele protocol zich, met dit verschil dat de placebogroep nu kefir kreeg. Uit deze testen, waarbij de proefpersonen dus als hun eigen controlegroep fungeerden, bleken de kefirgroepen de inspanningstest gemiddeld 29 procent langer vol te houden. Dat ging samen met duidelijk lagere hoeveelheden lactaat in het bloed en een sneller herstel.

Lactaat ontstaat bij de energiestofwisseling in de spiercellen. De onderzoekers nemen onder meer aan dat het circulerende lactaat onder invloed van de micro-organismen uit de kefir sneller door de lever in glucose wordt omgezet. Alhoewel zij geen duidelijke verandering konden vaststellen in het ‘darmbioom’ van de proefpersonen.

Overigens was ook deze studie een samenwerking tussen universiteiten en het bedrijfsleven. De onderzochte kefir was afkomstig van de firma die ook drie van tien onderzoekers leverde. Aangenomen echter dat de dubbelblind opzet correct is gehandhaafd – en het preparaat geen verboden substanties bevat – is 29 procent prestatieverbetering een indrukwekkend resultaat.

Daarbij is het goed voor ogen te houden dat het hier ongetrainde proefpersonen betrof. Het effect bij getrainde proefpersonen zal veel kleiner zijn. Regelmatige matig-intensieve training vergroot namelijk niet alleen de conditie, maar ook het vermogen van spiercellen en darmbacteriën lactaat te recyclen

MMV selecteert wekelijks het nieuws over voeding, kanker en gezondheid. Schrijf je hier in voor onze gratis nieuwsbrief.

<< Terug