Leefstijl vrijwel afwezig op Wereldkankerdag

Het is vandaag, 4 februari, Wereldkankerdag. Traditiegetrouw is er op deze dag veel aandacht voor de ontwikkelingen op het gebied van deze ziekte. In het afgelopen jaar kregen 118 duizend Nederlanders de diagnose kanker te horen, 2000 meer dan het jaar ervoor. De meest voorkomende vormen van kanker zijn huid, borst-, long-, prostaat- en darmkanker. De belangrijkste feiten in vraag en antwoord. 

Anny van Langen (foto)

Hoe komt het dat huidkanker de verkeerde lijstjes aanvoert?

Huidkanker is niet alleen de meest voorkomende soort kanker, maar ook de snelst toenemende vorm. Volgens het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) komt de groei vooral door toename van de bevolking en vergrijzing. Bijna 73.000 Nederlanders kregen vorig jaar de diagnose huidkanker. Daarbij moet wel worden aangetekend dat het grootste deel van die diagnoses een vorm van huidkanker (basaalcelcarcinoom) betreft die bijna nooit uitzaait.

Om de verschillende kankersoorten goed met elkaar te kunnen vergelijken, tellen deze patiënten niet mee in de landelijke cijfers. De belangrijkste oorzaak van de ziekte is overmatige en onbeschermde blootstelling aan UV-straling, van de zon of zonnebank.

Welke rol speelt leefstijl als oorzaak van kanker?

Hoewel steeds meer mensen het belang van een gezonde leefstijl onderkennen, is het op dit onderdeel opvallend stil. De artsen en onderzoekers die in het kader van de Wereldkankerdag in de publiciteit traden, repten er niet of nauwelijks over.

Hoe valt die stilte te verklaren?

Preventie is nooit een populair onderwerp geweest onder medici. Neem borstkanker. Die vorm komt veel voor: Het gaat om ongeveer 15 duizend vrouwen die deze diagnose vorig jaar te horen kregen. Onderzoek laat zien dat leefstijl een duidelijke rol speelt. Toch verklaarde een oncoloog van het Antoni van Leeuwenhoek gisteravond in het tv-programma De Wereld Draait Door dat zij veel gezonde vrouwen ziet die desondanks toch borstkanker krijgen. Met andere woorden: leefstijl is niet echt een factor. Zij zou beter moeten weten.

Hoe zit het bij mannen?

Bij mannen is de meest voorkomende vorm prostaatkanker. Vorig jaar werden ongeveer 13 duizend mannen met deze ziekte gediagnosticeerd.

Bij welke vorm speelt leefstijl de grootste rol?

Longkanker. Die vorm veroorzaakt verreweg de meeste sterftegevallen. Ieder jaar sterven meer dan tienduizend mensen aan deze ziekte. Dat is 23 procent van alle sterfgevallen door kanker. De overlevingskans van kankerpatiënten ligt in Nederland rond de 65 procent. Dit stijgt ongeveer met één procentpunt per jaar. Verwacht wordt dat dit percentage aanmerkelijk zal groeien doordat er steeds meer mensen stoppen of zijn gestopt met roken. Dat zegt genoeg.

Komt de algemene toename van kanker vooral door een slechte leefstijl?

Dat is moeilijk te zeggen. In totaal kregen vorig jaar zo’n 118.000 mensen de diagnose kanker. Dat is dubbel zoveel als in 1990. Vergeleken met vijf jaar eerder kwamen er zo’n 13.000 kankerpatiënten bij. Dat het aantal patiënten stijgt, komt volgens bijzonder hoogleraar Valery Lemmens door de vergrijzing. “Deze stijging komt door de bevolkingsgroei en de vergrijzing, omdat mensen op een oudere leeftijd een grotere kans op kanker hebben”, vertelt Lemmens in het AD. Het een sluit het ander overigens niet uit. Hoe zou het beeld er immers hebben uitgezien als die vergrijzende bevolkingsgroei er altijd een gezonde leefstijl op had nagehouden?

Het ongelooflijke verhaal van Anny van Langen

Ter gelegenheid van Wereldkankerdag hier het ongelooflijke verhaal van Anny van Langen. Het is een verhaal dat nauwelijks is te bevatten. Anny van Langen uit Oudorp (bij Alkmaar) werd op haar 25e ziek en kreeg negen jaar later te horen dat ze nog maar kort had te leven.  Dat kon ook haast niet anders want ze leed ondraaglijke pijnen. Haar laatste strohalm was Cornelis Moerman. Gerard, haar man, moest haar dragend zijn spreekkamer binnenbrengen.<

MMV selecteert wekelijks het nieuws over voeding, kanker en gezondheid. Schrijf je hier in voor onze gratis nieuwsbrief.

<< Terug