Moermantherapie

Moerman: Kanker is  gevolg van ontspoorde stofwisseling

De grondlegger van de Moermantherapie is de Vlaardingse arts Cornelis Moerman (1893 – 1988). Hij ontdekte in de jaren dertig door experimenten met postduiven dat er een nadrukkelijk verband bestaat tussen leefwijze, voeding en kanker. Op dit gegeven baseerde hij zijn therapie, die hij in 1939 met succes op een ernstig zieke kankerpatiënt toepaste. Met deze therapie bleef hij kankerpatiënten behandelen tot 1985.

Casino bonuses comprise free cash which acts as a financial improver to your gaming experience. It will be essential for the players who have low budgets, so don’t have money to splash as others. Thus, the players will be able to play expensive games and enjoy more extending sessions which they were not able to do without them. Also, if the bonus cash match with your deposit, you will get more time to play the games with double money. The possibility of winning a bigger prize is also there for you. Plenty of options to choose from. In the online casinos list, there is no shortage of casino bonuses. When you deposit, it comes as welcome bonuses, loyalty bonuses, refer-a-friend bonuses and so many.

Herstel

Zijn uitgangspunt was dat kanker het gevolg is van een ontsporing in de stofwisseling. Het herstellen van die stofwisseling zou in deze optiek moeten leiden tot genezing. Via zijn experimenten vond Moerman een aantal stoffen die naar zijn mening absoluut noodzakelijk zijn voor een goede gezondheid van de lichaamscellen. Deze stoffen (ijzer, zwavel, jodium, citroenzuur, vitamine A, D, E, de vitamines van het B-complex en later vitamine C) vormen de grondslag van de door hem ontwikkelde kankertherapie.

Twee onderdelen

De therapie bestaat uit twee onderdelen. Het eerste is de voedingswijze (het Moermandieet). Alles wat minder goed of schadelijk is, is hieruit zorgvuldig geweerd. Wie de Moermanvoedingswijze volgt, krijgt uitsluitend stoffen binnen die helpen de gezondheid te verbeteren. De richtlijnen voor het dieet dat MMV aanbeveelt, zijn neergelegd in de Voedingswijzer. Die kunt u rechtstreeks bestellen via de MMV-webshop of aanvragen bij het Centraal Bureau,0347-346955  (ma-do van 10.00 tot 14.30 uur) dan wel via cb@mmv.nl. Kosten € 5 incl. verzending. U  kunt ook zelf via de Voedingsmiddelenlijst op deze site nagaan welke voedingsmiddelen wel en welke  niet worden geadviseerd.

Het tweede deel van de Moermantherapie bestaat uit het gebruik van supplementen: extra vitamines, mineralen en andere micro -voedingsstoffen.
In het spraakgebruik wordt de Moermantherapie vaak vereenzelvigd met de voedingswijze. Ten onrechte, want de voedingswijze is slechts één van de twee pijlers van de Moermantherapie. De voedingswijze kan iedereen zelfstandig volgen dan wel in overleg met een natuurvoedingskundige, terwijl voor het volgen van de Moermantherapie begeleiding door een arts voor Niet-Toxische Tumortherapie (NTTT) noodzakelijk is.

Patiënten als bewijs

De Moermantherapie werkt. Het beste bewijs daarvoor vormen de patiënten die de therapie volgden en er baat bij hadden (en vaak nog steeds hebben). Menigeen was opgegeven, anderen begonnen er in een vroeg stadium mee. Elders op deze site vertellen patiënten wat de Moermantherapie voor hen heeft betekend of nog betekent in termen van energie, fitheid, kwaliteit van leven of zelfs genezing. Hun verhalen maken duidelijk dat het Moermandieet geen wondermiddel is, maar wel een zeer waardevolle rol kan spelen in het gevecht tegen kanker.
Klik hier voor verhalen van (ex-)patiënten.

Voedingswijze

Zoals gezegd bestaat de Moermantherapie uit twee delen: een voedingswijze (het Moermandieet) en supplementen. In de Moerman voedingswijze hebben alleen levensmiddelen met een goede voedingswaarde een plaats gekregen. Stoffen die bij overmatig gebruik schadelijk zijn, zoals zout en vet, zijn slechts met mate toegestaan. Granen, groenten en fruit spelen een belangrijke rol. Ze bevatten namelijk veel noodzakelijke stoffen zoals voedingsvezel, kalium, magnesium, kalk,ijzer en veel andere mineralen, enzymen en de vitamines B en C. Groenten en fruit hebben dankzij de anti-carcinogenen (stoffen die kanker tegengaan) die erin zitten, een beschermend effect tegen kanker.

Basisprincipes

Enkele belangrijke basisprincipes:

 • Breng variatie aan in het eten. Alle soorten fruit en groente hebben hun eigen combinatie aan nuttige bouwstoffen. Wie gevarieerd eet, kan verzekerd zijn van voldoende bouwstoffen voor het lichaam. Wissel aardappels regelmatig af met zilvervliesrijst en peulvruchten. Ook kunt u een broodmaaltijd per dag vervangen door bijvoorbeeld havermoutpap of muesli. Vooral wortelen en rode bietjes zijn gezond, die moeten minstens een keer per veertien dagen op het menu staan.
 • In principe geen vlees, vis of gevogelte tenzij na overleg met de behandelend arts. Ze worden meestal niet goed verdragen.
 • – Vermijd zoveel mogelijk witmeelproducten als witbrood, witte rijst, koek, macaroni en dergelijke. Om ze wit te krijgen zijn de bouwstoffen zo bewerkt dat vrijwel alle vitamines, mineralen en enzymen eruit zijn verdwenen. Het is daarom beter te kiezen voor volwaardige producten als volkorenbrood en zilvervliesrijst waar de waardevolle bouwstoffen nog wel inzitten.
 • – Gebruik geen suiker. Snoep en andere zoetigheid bevatten geen bruikbare bouwstoffen voor het lichaam, en vormen alleen een belasting.
 • Probeer, verdeeld over de dag 500 tot 800 gram groenten te consumeren
 • – Gebruik bij voorkeur biologische groenten en fruit, aangezien residuen van bestrijdingsmiddelen te lichaam onnodig extra belasten. Net als onder meer de hogere hoeveelheden nitraat en nitriet in gangbare producten. Biologische groenten en fruit bevatten door de langzamere groei en hun natuurlijke weerstand tegen insecten en schimmels, meer vitaminen en secundaire plantstoffen als polyfenolen, flavonoïden etc.
 • – Kook groenten niet te lang, stoom ze bij voorkeur. Omdat anders de voedingsstoffen er ‘uitgekookt’ worden. Veel groenten moeten rauw gegeten worden, omdat dit de beste garantie is dat de waardevolle voedingsstoffen er nog inzitten.
 • – Eet zoveel mogelijk groenten en fruit van het seizoen.
 • – Laat sterk gewerkte gemaksvoeding liggen. Dit kan alleen bestaan door de toepassing van industriële technologieën en gebruik van processtoffen en additieven zoals geur-, kleur- en smaakstoffen. Verse, natuurlijke producten verdienen altijd de voorkeur.
 • De volledige richtlijnen voor het dieet dat MMV aanbeveelt, zijn neergelegd in de Voedingswijzer. Die kunt u rechtstreeks bestellen via de MMV-webshop of aanvragen bij het Centraal Bureau, 0347-346955  (ma-do van 9 – 14 uur) dan wel via cb@mmv.nl. Kosten € 5.  U  kunt ook zelf via de Voedingsmiddelenlijst op deze site nagaan welke voedingsmiddelen wel en welke  niet worden geadviseerd.

2. Supplementen

Terwijl het volgen van de Moerman voedingswijze ook mogelijk is zonder de begeleiding van een arts, is dat voor het gebruik van supplementen niet het geval. Voor het voorschrijven van supplementen is vakkennis vereist. Een Moermanarts stelt voor elke patiënt afzonderlijk de optimale hoeveelheid van de supplementen vast.

Buitenlucht

Daarnaast is natuurlijk regelmatig bewegen in de buitenlucht van levensbelang. Dat is een activiteit die bijzonder opbouwend is, die evenwicht geeft en opwekkend werkt. Een wandeling tussen de bomen en planten, waar het vredig en kalm is, kan de spanning en de stress wegnemen die het moderne leven veroorzaakt.

Bomen en planten geven verse zuivere zuurstof, die wij zo nodig hebben. Aangezien wij mensen vroeger in de natuur leefden, krijgen wij, zodra wij daarin terugkeren, een vredig gevoel over ons, omdat de natuur de plaats is waar wij van nature thuishoren. Leer vooral je eigen omgeving optimistischer te bekijken. Het kan je al een eind op weg helpen om je beter te voelen.

Waarom de Moermantherapie?

De gebruikelijke behandelingen als bij u een gezwel wordt ontdekt, zijn operatie (weghalen van de tumor), bestraling (vernietigen van de tumor) of behandelen met cytostatica, de zogenaamde chemotherapie (remmen van de celdeling). Deze gangbare manieren van behandelen hebben als achtergrondgedachte dat het gezwel de ziekte zelf is.

Nadelen

Moerman vond opereren, bestralen en chemotherapie niet de aangewezen weg om een tumor te bestrijden. Er zijn grote nadelen aan verbonden. Bij opereren bestaat een groter risico dat cellen losraken van de tumor en gaan zwerven door het lichaam, waarbij ze op verschillende plaatsen nieuwe gezwellen kunnen veroorzaken. Bestraling en chemotherapie ondermijnen het weerstandsvermogen van kankerpatiënten, omdat ze behalve de woekerende cellen ook de gezonde cellen afbreken en remmen. De Moermantherapie is juist gericht op opbouwen in plaats van afbreken: de therapie vergroot de weerstand van de patiënt.

Sommige kankerpatiënten volgen de Moermantherapie in plaats van een reguliere behandeling. Veel mensen die wel een operatie, bestraling of chemotherapie ondergaan, kiezen voor de Moermantherapie als aanvullende behandeling, omdat ze zelf actief bezig willen zijn met hun genezing. De Moermantherapie kan in beide gevallen succesvol worden toegepast.

De reguliere behandelingen en de Moermantherapie hebben hun sterke en zwakke kanten. De belangrijkste verschillen zijn:

Reguliere therapieën

 • Snelwerkend
 • ‘Gemakkelijk’ – de patiënt is passief – alles wordt voor hem gedaan
 • Lokale aanpak van kanker
 • Ernstige, gevaarlijke bijwerkingen
 • Therapieën onderdrukken/beschadigen het afweersysteem
 • Nauwelijks preventief
 • Geschikt voor noodsituaties
 • Verslechtering van levenskwaliteit

Moermantherapie

 • Heeft tijd nodig
 • ‘Moeilijk’- de patiënt moet actief zijn – er wordt een grote inzet van hem/haar vereist
 • Totale aanpak van lichaam en geest tegen kanker
 • Onschadelijk
 • Therapie stimuleert en versterkt het afweersysteem
 • Preventief
 • Niet geschikt als een snelle ingreep noodzakelijk is
 • Verbetering van levenskwaliteit

De Moermantherapie is geen wondermiddel. Sommige mensen genezen erdoor, bij anderen groeit de tumor minder snel. Wie de Moermantherapie volgt, voelt zich vrijwel altijd fitter en sterker en kan eventuele reguliere behandelingen beter aan. Wie niet geneest, zal in de tijd die hem rest vaak een kwalitatief beter leven hebben.

Moermantherapie past binnen de reguliere zorg

De Moermantherapie is een van de belangrijkste natuurlijke therapieën voor kankerbestrijding. Veel mensen kiezen liever voor een natuurlijke manier van kankerbestrijding dan voor een klassieke behandeling. Ook al is de Moermantherapie natuurlijk en onschadelijk, er bestaan toch de nodige vooroordelen tegen. Hoewel in de loop der jaren vele mensen (mede) dankzij de Moermantherapie zijn genezen, zorgt het ontbreken van een sluitend wetenschappelijk bewijs ervoor dat deze therapie nog steeds als ‘alternatief’ wordt aangemerkt, en dat maakt haar in de ogen van sommigen automatisch verdacht.

Afkeuring

Gelukkig is in de loop der jaren met de kennis over de Moermantherapie ook het begrip voor patiënten die voor deze therapie kiezen, behoorlijk gestegen. Toch is het heel goed mogelijk dat mensen die voor de Moermantherapie kiezen in hun omgeving op onbegrip of afkeuring stuiten. Hoewel dat jammer en bovendien onnodig is, is het goed hierop voorbereid te zijn en op de hoogte te zijn van de feiten.

Kiezen voor de Moermantherapie hoeft geen kwestie van ‘of-of’ te zijn. De therapie past uitstekend binnen de reguliere zorg. Voor veel mensen is de Moermantherapie een aanvulling op een reguliere therapie, zoals operatie, chemotherapie of bestraling. Door de Moermantherapie te volgen, versterken ze de natuurlijke afweerkracht van hun lichaam, waardoor ze beter in staat zijn de klassieke behandelingsmethoden te ondergaan.

De Moermanvereniging / MMV vindt dit een goede zaak. Waar mogelijk werkt ze graag samen met andere partijen. In de strijd tegen kanker mag het immers niet gaan om ‘gelijk krijgen’, het is noodzakelijk zoveel mogelijk de handen ineen te slaan om een gemeenschappelijke vijand buiten de deur te houden.

Onderzoek naar Moermantherapie

Toen Cornelis Moerman in de jaren dertig zijn therapie ontwikkelde, ontmoette hij in de medische wereld weinig waardering. Vanwege zijn onorthodoxe visie, die bovendien niet wetenschappelijk was onderbouwd, werden zijn ideeën niet serieus genomen. Erkenning bleef dan ook lang uit. Er werden wel enkele onderzoeken gedaan naar de effecten van de therapie maar de wijze waarop dat gebeurde, stuitte op veel kritiek .

Laatste schakel

Volgens Moerman is een tumor niet het begin van kanker maar  de laatste schakel in een proces van ontsporing van de stofwisseling. Wanneer zich een kankercel aandient, probeert het lichaam zich te verdedigen. Hiervoor heeft het zijn afweermechanisme tot zijn beschikking. Dit afweermechanisme is afhankelijk van de status van onze gezondheid. Die is op zich weer (mede-)afhanke­lijk van het geconsumeerde voedsel en alle stofjes die nodig zijn om de stofwisseling optimaal te laten functioneren.

Nieuwe cel

Kortom, er dient een volwaardig dieet met voldoende vitami­nen en tal van andere noodzakelijke stofjes aanwezig te zijn. Factoren die slecht zijn voor het lichaam, moeten aangepakt worden. Te den­ken valt aan onvolwaardige voeding en stress. Kanker ontstaat altijd op het moment dat er een nieuwe cel gevormd wordt. Om van een oude cel een nieuwe te maken, moet er een kopie gemaakt worden van de zogenaamde  moedercel. Dit is het proces waarbij kanker kan ontstaan.

Niet zo maar

Moerman beschouwde kanker als het eind­stadium van een ziek zijn van het lichaam als geheel. Daarin week hij af van de visie van de universitaire geneeskunde die dit moment ziet als het allereerste begin. Kankeronderzoeker dr. Hans Stoop schreef hierover in nummer 2 van MMV-magazine Uitzicht jaargang 2013 onder de kop Kanker ontstaat helemaal niet ´zo maar´.

Kanker voorkomen

De laatste jaren wordt  veel van wat Moerman al in de jaren dertig poneerde, voorzien van een wetenschappelijke basis. Onderzoekers in binnen- en buitenland die zich buigen over de relatie tussen gezonde voeding en kanker, hebben inmiddels onomstotelijk bewezen dat die relatie bestaat. Het idee dat kanker voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door de manier waarop wij leven, eten en drinken, is tegenwoordig algemeen geaccepteerd.

Test

Momenteel tekent zich een verfijning van de preventie van kanker en andere chronische ziekten af op individueel niveau. Heel nadrukkelijk kwam dit naar voren bij de presentatie van de biochemische routekaart, eerder dit jaar. Daarin staat de stofwisseling centraal. De biochemische routekaart is samengesteld door een internationale groep van topwetenschappers. Zij stellen dat chronische ziekten, waaronder kanker, in de nabij toekomst met voeding tijdig kunnen worden bijgestuurd. Aan de hand van een test zou dan voor iedereen persoonlijk kunnen worden aangegeven met behulp van welke voeding iemand zijn of haar voedingspatroon dient bij te stellen.

Kanker genezen

Het wetenschappelijke bewijs dat met de Moermantherapie kanker genezen kan worden is nog niet geleverd. Daar is een gedegen onderzoek voor nodig en dat is om verschillende redenen nog nooit uitgevoerd. Het empirisch (in de praktijk geleverd) bewijs is er wel degelijk. Een retrospectief (terugblikkend op het verleden) onderzoek dat in 1991 werd voltooid, toont ondubbelzinnig aan dat een aantal kankerpatiënten met uitsluitend toepassing van de Moermantherapie volledig is genezen. Voor dit onderzoek (‘Retrospectief onderzoek naar de effectiviteit van de Moermantherapie bij kankerpatiënten’, Sdu Uitgeverij Plantijnstraat, 1991 en alleen nog te bestellen bij de Moermanvereniging / MMV voor de ledenprijs van € 20,40) was een strenge patiëntenselectie toegepast, omdat onomstotelijk moest vaststaan dat ze geen enkele reguliere behandeling hadden ondergaan. Veel kankerpatiënten, dikwijls door de reguliere medici opgegeven, zijn de afgelopen decennia met succes met de Moermantherapie behandeld.

Moermans claims

Cornelis Moerman claimde met zijn therapie twee dingen: de genezende werking en het preventieve effect. Dat zijn zienswijze een belangrijke rol kan spelen bij het voorkómen van kanker is gehonoreerd. Recente campagnes van de Nederlandse Kankerbestrijding/KWF om gezonder te eten (‘Bordje gezond’ en ‘Geef kanker minder kans, eet volop groenten en fruit’) laten daarover geen twijfel bestaan. De genezende werking is weliswaar nog steeds omstreden, wel groeiend is de belangstelling voor de Moermantherapie als ondersteunende behandeling.

Aanpassing voedingsregels

Cornelis Moerman ontwikkelde zijn voedingsregels in de jaren dertig. Vergeleken met de kennis van de 21ste eeuw, was er in zijn tijd nog nauwelijks iets op het gebied van voeding en voedingsstoffen bekend. Vitaminen, mineralen, enzymen, anticarcinogenen, het was nog bijna geheimtaal. Moerman erkende zijn beperkingen en drong er bij artsen die zijn therapie eveneens toepasten, op aan de voedingsregels aan te passen, als nieuwe inzichten daar aanleiding toe gaven. De NTTT-artsen en artsen aangesloten bij het NGOO doen dat dan ook. Op deze manier is een vernieuwd basisdieet ontstaan. Artsen kunnen in individuele gevallen van dit basisdieet afwijken. Het Houtsmullerdieet is een op het Moermandieet gebaseerde variant.

De voedingsregels zijn in de loop der jaren wat gewijzigd. De lijst met voedingsmiddelen die kankerpatiënten worden ontraden, is kleiner geworden. In tegenstelling tot vroeger mag de kankerpatiënt van veel artsen best eens aardappelen eten, evenals sommige soorten vette vis. Regels waarvoor geen wetenschappelijke onderbouwing is gevonden, zijn afgeschaft. Ook voor de voedingswijze van de Moermantherapie is aanpassing aan de nieuwste inzichten noodzakelijk. De verdienste van Cornelis Moerman is vooral dat hij een begaanbaar spoor in de kankerbestrijding heeft gewezen en een waardevolle basis heeft gelegd.

Kanker en psyche

De Moermantherapie beperkt zich niet alleen tot het voedingsaspect. De mens in al zijn diversiteit vormt het uitgangspunt, en dat betekent: lichaam én geest. Er bestaat een nauwe samenhang tussen die twee. Het is algemeen bekend dat psychische problemen ernstige lichamelijke gevolgen kunnen hebben, doordat ze het immuunsysteem aantasten. Vooral stress kan onze weerstand flink ondergraven. Een hoge werkdruk, spanningen in de relatie, verdriet om het verlies van een geliefde, eenzaamheid, angst, wrok -er zijn legio zaken die een aanslag kunnen plegen op de gezondheid. Wie dergelijke spanningen heeft, doet er goed aan ze onder ogen te zien en te zoeken naar een oplossing of op z’n minst naar een behandeling.

Kwetsbaarder

Vrij algemeen wordt aangenomen dat mensen die hun emoties opkroppen, kwetsbaarder zijn voor kanker dan mensen die dat niet doen. Ernstige teleurstelling, een plotseling verlies of een hevige depressie kunnen het immuunsysteem flink belasten. Spanning vormt dan ook een veel grotere bedreiging voor onze gezondheid dan we zouden willen. Wie het risico op kanker wil beperken, moet ook dit aspect nauwlettend in de gaten houden. Bij iemand je hart luchten kan al bijdragen aan ontspanning. Zijn de problemen groter, dan is het aan te raden professionele hulp te zoeken.

Terwijl somber denken je gezondheid negatief kan beïnvloeden, is ook het omgekeerde waar. Mensen met een positieve, optimistische inslag hebben een grotere kans om ziekte te boven te komen dan mensen die bij de pakken neerzitten en de strijd eigenlijk al opgegeven hebben. Vechtlust en een geloof in de goede afloop zijn positieve emoties die de weerstand versterken en de kans op genezing vergroten.
Het is enorm belangrijk voor kankerpatiënten om weer grip op hun leven te krijgen. Het immuunsysteem kikkert als het ware op van positieve gedachten. Het volgen van de Moermantherapie kan uitstekend samengaan met een aanvullende psychologisch georiënteerde therapie zoals de Simonton therapie.

Niet in beton

Het zogeheten Moermandieet is niet in beton gegoten. Artsen zullen het afstemmen op de persoon en de omstandigheden van de patiënt. Sommige patiënten kiezen voor het dieet zoals Moerman dat indertijd opstelde, anderen stemmen hun dieet af op inzichten die naderhand zijn ontstaan. Bij het oorspronkelijke Moermandieet moet wel aangetekend worden dat er op een enkel onderdeel  een  risico aan is verbonden.Zo was in  de tijd van het opstellen van het dieet de besmetting van eieren met salmonella niet aan de orde, tegenwoordig wordt gewaarschuwd dat er een kleine kans is dat je van het consumeren van rauwe eieren een besmetting oploopt. Zeker bij patiënten met een verzwakte weerstand is dat een risico dat goed afgewogen dient te worden. Ook voor andere risicogroepen zoals kinderen en zwangere vrouwen geldt hier een extra waarschuwing. Volgens een kok op de site van AH is het mogelijk zelf eieren te pasteuriseren waardoor ze vrij zijn van salmonella.

Het oorspronkelijke Moermandieet zoals gepubliceerd in 1975

                                                       Het te volgen dieet

                                             Geen vlees,vis of gevogelte

                                Geen water, koffie of thee om te drinken

                        Wel sap van rode bieten,  peen,  zure appelen of peren,

                                 gemaakt met behulp van  een  sapcentrifuge:

                                               versgeperst  en gedronken.

                            Geen suiker of voedsel  waarin  suiker is verwerkt.

                                                          Matig zout.

                            Per dag  ½ tot 1 liter karnemelk of pap daarvan.

                          Sap van citroenen,  eventueel te verdunnen  met sap

                                                      van sinasappelen.

                                                             Bessensap.

                            Een of twee eierdooiers [ geen eiwit ] per dag.

                    Bruin brood [volkoren brood] met roomboter en jonge kaas.

               Geen aardappelen, maar rijst met roomboter en groene groenten,

                              vooral  sla  met  komkommers  en  augurken.

                     Ook zijn andere groenten, zoals worteltjes, rode bieten

                                              en asperges togestaan.

                             Zilvervliesrijst gebruiken, dus rijst waaraan het

                                            zilvervlies niet is verwijderd.

                              Deze rijst kan grof gemalen worden en mag

                                         in zoete melk worden gekookt.

                                             Toegestaan hierbij zijn:

                  pruimen, abrikozen, moes van zure  appelen, peren

                                                    en perziken.

               Erwtensoep zonder vlees of  spek, wel  met uien,  peen

                                      knolselderij en groenten.

                Geen laxeermiddelen gebruiken, maar indien  nodig,

                          driemaal  daags  een paplepel  olijfolie.

                                                   Veel fruit.

                         C. Moerman,  arts  te  Vlaardingen

beeld 1 (groenten) – en.wikipedia.org

beeld 2 (radiotherpie) – article.wn.com

beeld 3 (maaltijd in ziekenhuis) – dailymail.co.uk

WILT U OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN NIEUWE ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN NATUURLIJKE BESTRIJDING VAN KANKER, MELD U DAN AAN VOOR ONZE GRATIS NIEUWSBRIEF.

U KUNT OOK LID WORDEN VAN MMV. U BETAALT DAN 35 EURO PER JAAR EN ONTVANGT TIEN MAAL PER JAAR HET VEELGEPREZEN MAGAZINE UITZICHT. BOVENDIEN ONTVANGT U ALS LID TOT 25 PROCENT KORTING OP SUPPLEMENTEN BIJ VERZENDHUIS DE ROODE ROOS.