Bestuur

MMV (voorheen Moermanvereniging) stelt zich ten doel welzijn en belangen te behartigen van patiënten die met de Moermantherapie worden behandeld, en zoveel mogelijk bekendheid te geven aan deze therapie ter bestrijding van kanker. Het bestuur bestaat momenteel uit vijf leden: Marlie Hillekens (voorzitter), Hannie Luiten (secretaris), Nico Sleeuwenhoek (penningmeester), Jan Meijerink (algemene zaken) en Marc Spitse (digitale zaken en IT).

MMV is een vereniging voor mensen met kanker met circa 6500 leden die ruim 40 jaar bestaat en al langere tijd een periode van groei doormaakt. De vereniging support wetenschappelijk onderzoek en is initiatiefnemer van een keuzehulp en onderzoekslaboratorium.

Het bestuur na afloop van een ledenbijeenkomst.

Samenstelling van het bestuur

Marlie Hillekens (voorzitter)

Wat is jouw achtergrond?

‘Ik was thuis als moeder tot mijn kinderen naar de middelbare school gingen. Momenteel werk ik 36 uur als office manager bij een internationaal software-ontwikkelingsbedrijf.’

Waarom zet je je in voor de MMV?

‘Mijn moeder kreeg op 39 jarige-leeftijd een terminale diagnose: nog 1 jaar te leven. Dankzij de Moermantherapie wist zij die om te buigen naar een levensverlenging van bijna 40 jaar! Daarom ben ik overtuigd van de kracht van voeding en leefstijl. Toen mijn moeder uiteindelijk in 2012 overleed, heb ik haar lidmaatschap van de MMV overgenomen en mij aangemeld als vrijwilliger. Ik vind het van belang dat de kracht van voeding en leefstijl op ziektes als kanker meer aandacht en erkenning krijgt. En dat mensen meer doordrongen raken van de rol die voeding en leefstijl speelt bij het ontstaan van kanker, maar ook bij de ondersteuning van de behandeling ervan kanker. Het inspireert mij om in deze vereniging samen te werken met bevlogen mensen die zich ieder op zijn eigen wijze en met zijn eigen talenten – voor hetzelfde doel.’

Hoe lang ben je al lid van het bestuur?

‘In 2016 werd ik secretaris, sinds 2018 ben ik voorzitter. Daarnaast ben ik moderator van de Facebookgroep ‘Eten volgens Moerman’. Ik houd me bezig met algemene zaken en voeding. De opsplitsing van de voedingsmiddelenlijst met aparte kolommen voor ‘Moermandieet’ en ‘Niet-Toxische Tumor Therapie’ komt bijvoorbeeld uit mijn koker.’

Wat zijn de speerpunten van je eigen gezonde leefstijl?

‘Ik probeer bewuste keuzes te maken in gezonde leefstijlfactoren die bij mij passen. Ik wandel graag en breng mijn dagelijkse lunchpauze dan ook altijd wandelend door. Ik streef naar 10.000 stappen per dag al moet ik bekennen dat ik die niet dagelijks haal. Mijn speerpunt is voeding; ik volg zoveel mogelijk de preventieve leefstijl van de NTTT (niet-toxische tumortherapie) met hier en daar een uitspatting. Vooral als ik gasten heb of zelf ergens op visite ga. Dan laat ik de teugels wel eens vieren. Bij kwaaltjes behoud ik de regie. Ik zoek eerst een natuurlijke oplossing voor ik medicatie overweeg. Gelukkig staat mijn huisarts daar ook voor open.’

Lees hier een interview met Marlie, afkomstig uit Uitzicht nr. 8 van 2019.

Jan Meijerink (algemeen bestuurslid)

Wat is jouw achtergrond?

‘Ik werkte 45 jaar als tekenaar, constructeur en later als projectleider en toezichthouder bij infrastructuurprojecten in Zwolle.’

Waarom zet je je in voor MMV?

‘Na het overlijden van mijn vrouw in 2007 wilde ik doorgaan met de gezonde leefwijze onder het motto: ‘Gezond Leven, Gezonde Voeding’. Die leefstijl draag ik actief uit en via de MMV voel ik mij daarin verbonden en gesteund door anderen.’

 Hoe lang ben je al lid van het bestuur?

‘Bestuurslid sinds 2008. Betrokken bij het realiseren van kookboeken (in 2012 en 2015). Sinds 2016 ben ik bezig met het intensiveren van contact tussen de leden via werkgroepen in de regio. Sinds 2018 betrokken bij de ontwikkeling van de keuzehulp en het onderzoekslab.’

Wat zijn de speerpunten van je eigen gezonde leefstijl?

‘Ik eet nagenoeg vegetarisch, bij hoge uitzondering soms kip. Vooral onbewerkt en vers voedsel, grotendeels van biologische en/of biologisch/dynamische teelt. Ik heb een moestuin bij huis, ben graag in beweging. Ik loop graag meerdaagse wandeltochten en pelgrimages. Verder neem ik op tijd mijn rust en sta positief in het leven. Al met al ben ik erg dankbaar voor de mogelijkheden en gezondheid die ik ervaar!’

Nico Sleeuwenhoek, penningmeester

Wat is jouw achtergrond?

‘Ik heb een bedrijfseconomische opleiding genoten en heb 34 jaar gewerkt  bij een bekende financiële instelling bij de interne accountantsdienst en bij de afdeling Acquisitions & Divestments die zich bezig hield met aan – en verkoop van groepsondernemingen wereldwijd. Op mijn 60e jaar ben ik in 2011 met pensioen gegaan.’

Waarom zet je je in voor MMV?

‘Na mijn pensioen ben ik vrijwilligerswerk gaan doen. Als schuldhulpmaatje bij ISOFA in Delft probeer ik mensen die om wat voor reden dan ook in financiële problemen zijn gekomen weer naar een schuldenloos en menswaardiger bestaan te helpen. In die tijd werd ik gevraagd of ik penningmeester van MMV wilde worden, een nieuwe club voor mij; na enig onderzoek over de doelstelling van MMV heb ik daar van harte ja tegen gezegd.’

Wat zijn de speerpunten van je eigen gezonde leefstijl?

‘Gevarieerd en – meestal – gezond eten, goed slapen, wat bewegen en de dingen die ik doe zo ontspannen mogelijk te doen.’ 

Marc Spitse (bestuurslid digitale zaken, ICT)

Wat is jouw achtergrond?

‘Ik ben opgeleid aan de Academie voor Kunst en Industrie in Enschede. Ik heb als schilder en ict-medewerker gewerkt en werk sinds acht jaar als docent en studentenbegeleider bij ROC Landstede in Zwolle.’

Waarom zet je je in voor MMV?

‘Na mijn 50e wilde ik mij belangeloos inzetten voor een organisatie waar ik mij mee verbonden voel.’

Wat zijn de speerpunten van je eigen gezonde leefstijl?

‘Gezond eten, voldoende slapen, bewegen, niksen, ontwikkelen en leren. Niet omdat ik het moet, maar omdat ik het nodig heb.’

Hannie Luiten (secretaris)

Wat is jouw achtergrond?

‘Ik studeerde theologie en agogiek. Ik ben gepensioneerd. In mijn werk was ik bezig op het snijvlak van kerk en samenleving. Ik hield me bezig met de toerusting en educatie van vrijwilligers en de begeleiding van veranderingsprocessen.’

Waarom zet je je in voor MMV?
‘Ik ben al jong geconfronteerd met kanker en de vraag of voeding en leefstijl een rol zouden kunnen spelen. Toen bij mij op 33-jarige leeftijd kanker werd vastgesteld en de internist mijn vraag ‘Hoe kan ik voorkomen dat de kanker terug komt?’ beantwoordde met: ‘U bent bij mij onder controle.’ Dat zou voldoende moeten zijn? Mijn ogen gingen open; ik was zeer verbaasd en vanaf dat moment ben ik het Moermandieet serieurs gaan toepassen. Dat doe ik nog steeds, al laat ik soms ook de teugels vieren.’

Wat zijn de speerpunten van je eigen gezonde leefstijl? 
“Goede voeding, veel bewegen en ontspannen en positief in het leven staan.”

In Uitzicht 9 van 2020 staat een uitgebreid interview met Hannie over haar erfelijke belasting en haar motivatie om zich voor de MMV in te zetten.

Medisch Advies Raad (MAR)

Het bestuur van MMV wordt bij medische kwesties bijgestaan door een Medisch Advies Raad. Roland Lugten (arts) is voorzitter van de MAR. De andere leden zijn Kim van Wetten (arts), Erik-Jan de Rijk (arts) en Klaas Riepma (apotheker).

Media Raad

Het bestuur van MMV wordt bij mediakwesties bijgestaan en geadviseerd door de Mediaraad. Hans Klaaasse is voorzitter van de Media Raad. De andere leden zijn Cor van Groningen (oud-hoofdredacteur Uitzicht), Sophie Hospers (filosoof, historicia, publicist) en Gio Meijer (arts).

Postadres
Vriendelijk verzoek alle post bestemd voor het bestuur te zenden aan:
MMV, Hagenweg 3c, 4131 LX Vianen
cb@mmv.nl (Of klik hier voor de contact-pagina)