Bestuur

MMV (voorheen Moermanvereniging) stelt zich ten doel welzijn en belangen te behartigen van pati├źnten die met de Moermantherapie worden behandeld, en zoveel mogelijk bekendheid te geven aan deze therapie ter bestrijding van kanker.

Samenstelling bestuur

Voorzitter: Marlie Hillekens
Penningmeester: Nico Sleeuwenhoek
Secretaris: Vacant
Algemeen bestuurslid: Jan Meijerink
Bestuurslid Digitale zaken en IT: Marc Spitse

Adviseurs:

Cor van Groningen
Bob Hornstra

Postadres
Vriendelijk verzoek alle post bestemd voor het bestuur te zenden aan:
MMV, Hagenweg 3c, 4131 LX Vianen
cb@mmv.nl (Of klik hier voor de contact-pagina)

0