Alzheimer als diabetes type 3

Alzheimer ontstaat door zich ophopende eiwitten die de communicatie tussen hersencellen bemoeilijken. Aldus de heersende opvatting. Inmiddels lijkt deze theorie overtuigend achterhaald. Alzheimer wordt veroorzaakt door insulineresistentie. Maak kennis met diabetes mellitus type 3.
Lees verder