Petitie voor preventie, tegen marktwerking

‘Wij willen een zorgstelsel gebaseerd op het voorkómen van ziekte en zonder marktwerking.’ Is getekend: oud huisarts Paul Jonas. De universitair docent aan het Leids Universitair Medisch Centrum en zijn medeondertekenaars roepen het kabinet op de coronacrisis aan grijpen om de zorg ingrijpend te hervormen.
Lees verder