Leverkanker genezen na gebruik cannabisolie, UMCG start onderzoek

Twee patiënten met uitbehandelde leverkanker zijn genezen na het gebruik van cannabisolie. Zij begonnen daar na hun diagnose mee en ondergingen geen verdere behandelingen. Respectievelijk twee en vijf jaar later blijken de twee tachtigers tumorvrij. De gebeurtenissen zijn voor het Universitair Medisch Centrum Groningen aanleiding een pilotstudie te starten in uitbehandelde patiënten.

‘Laboratoriumonderzoek heeft laten zien dat cannabis een remmende invloed kan hebben op de groei van leverkankercellen’, meldt het UMCG in een persbericht. ‘Maar een mogelijke anti-kankerwerking van cannabisolie in patiënten is nog niet te verklaren, omdat er nog geen wetenschappelijk onderzoek bij patiënten is gedaan.’

Het universiteitsziekenhuis gaat die leemte vullen en selecteert daar op dit moment twintig uitbehandelde patiënten voor. Criterium voor deelname is een ‘goede leverfunctie’. Patiënten met ernstige levercirrose (verlittekening) zijn niet bij voorbaat uitgesloten. Als zij desondanks een goede leverfunctie hebben, komen zij toch voor deelname in aanmerking.

Deelname op voordracht arts

Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Maar, benadrukt onderzoeksleider dr. Maarten Nijkamp per e-mail, ‘het is belangrijk dat mensen die willen deelnemen, hun behandelend arts laten beoordelen of zij voor deze studie in aanmerking komen.’ Als die beoordeling positief uitvalt – onder andere diagnose primaire leverkanker, uitbehandeld, voldoende goede leverfunctie –  draag de arts draagt zijn of haar patiënt voor.

Het onderzoek heeft in Groningen plaats, deelnemers die in andere delen van Nederland wonen zijn ook welkom.

Biopsie

‘Met laboratoriumonderzoek en de twee genezingen bestaan aanwijzingen voor een mogelijk effect van cannabisolie op levertumoren’, zegt Nijkamp. Om een oorzakelijk verband aan te tonen is meer nodig. ‘We hebben zeker ideeën over mogelijke verklaringen. Om dit te toetsen is het nodig dat we op twee tijdstippen een biopt van de tumor nemen. Dat is bij aanvang en na zes maanden.’

Bloedafname heeft op vier tijdstippen plaats: bij de start van de studie, na drie, zes en negen maanden. Bij de analyse daarvan kijken de onderzoekers onder meer naar de ontwikkeling van verschillende tumormarkers en het functioneren van de lever. Op deze tijdstippen ondergaan de deelnemers ook scans om de ontwikkeling van de tumoren in beeld te brengen.

CBD en THC

De te gebruiken doseringen zullen afhangen van de maximale hoeveelheden waarbij individuele deelnemers geen bijwerkingen ervaren. Simpelweg de suppletie kopiëren van de twee genezen patiënten zal niet gaan, legt Nijkamp uit. ‘Veel van de oliën die je via internet bestelt, geven percentages op die bij analyse niet blijken te kloppen. Dus het is niet goed duidelijk welke doseringen zij gebruikten. Wel dat het om een combinatie gaat van THC en CBD.’

Mocht de Groningse pilotstudie een remmend effect van cannabisolie vinden, ligt het voor de hand dat daar een klinische trial met een controlegroep op volgt.

Kijk voor informatie over deelname op de website van het UMCG.

Beeld: UMCG

MMV selecteert wekelijks het nieuws over voeding, kanker en gezondheid. Schrijf je hier in voor onze gratis nieuwsbrief.

<< Terug