Complementaire therapieën

Wat is een complementaire behandeling?

Orthomoleculaire geneeskunde

Dendritische celtherapie

Hyperthermie

Overige therapieën

Wat is een complementaire behandeling?

Een complementaire behandeling is een geneeskundige behandeling die wordt gegeven als aanvulling op een reguliere behandeling. Lang niet altijd kan de ziekenhuisgeneeskunde klachten of kwalen effectief aanpakken. Dat is voor veel patiënten reden om hun genezing elders te zoeken. Anderen zijn huiverig voor het slikken van reguliere medicijnen, zeker als die pittige bijwerkingen kennen.

Breed
Het complementaire veld is heel breed. MMV geeft de voorkeur aan geneeswijzen waarvoor wetenschappelijk bewijs bestaat dan wel overtuigend bewijs aan de hand  van ervaringen van artsen en patiënten.

Op deze pagina vindt u de belangrijkste complementaire geneeswijzen en/of therapieën in de strijd tegen kanker, uitgezonderd de Moermantherapie. De informatie daarover is ondergebracht op een aparte pagina, die  u hier kunt aanklikken.

Orthomoleculaire geneeskunde

Lichaam zelf de strijd met kanker laten aanbinden
De orthomoleculaire geneeskunde is relevant bij de behandeling van kanker omdat ze is gebaseerd op het principe dat kanker veroorzaakt wordt door een omgeving die het toestaat dat zich tumorcellen vermenigvuldigen. Orthomoleculaire oncologie is een zogeheten metabole- of stofwisselingstherapie, net als nutritionele oncologie, Houtsmullertherapie, Moermantherapie, Gersontherapie en andere niet-toxische tumortherapieën. De behandeling is erop gericht dat het lichaam de strijd met de kankercellen aangaat.
Orthomoleculair is een centraal begrip.  Het betekent: de juiste samenstelling van moleculen, de juiste moleculaire omgeving. De eerste orthomoleculaire geneeskundige van Nederland was Cornelis Moerman.
Niet-toxische-tumor therapie staat, zoals uit de naam af te leiden valt, voor een behandeling met niet-giftige medicamenten. Hieronder vallen  de meeste complementaire behandelingen.

Dendritische celtherapie

Cellen leren andere cellen te vernietigen
Dendritische celtherapie is een vrij nieuwe behandeling die op experimentele basis ook in universitaire centra wordt toegepast. Dendritische cellen (een soort witte bloedlichaampjes) van de patiënt worden buiten het lichaam vermeerderd en in contact gebracht met onbehandeld tumorweefsel dat tijdens een operatie is weggenomen. De dendritische cellen worden als het ware getraind om de kankercellen te herkennen en te vernietigen. Wanneer de afweercellen weer aan de patiënt teruggegeven worden, kunnen zij hun werk uit gaan voeren.
Er worden mooie resultaten mee bereikt.

Klik hier voor meer informatie, meer ervaringen en adressen.
Zie ook de Duitstalige website van het IOKZ in Keulen.

Hyperthermie

Warmte werkt bij kanker
Hyperthermie is een vorm van kankerbehandeling waarbij tumorweefsel wordt verhit tot een temperatuur van 41-43°C met als doel kankercellen gevoeliger te maken voor de effecten van bestraling of van bepaalde geneesmiddelen. Hyperthermie werd 30 jaar geleden geïntroduceerd in de klinische oncologie. Momenteel worden verschillende methoden toegepast waarbij de temperatuur zowel lokaal, regionaal als over het hele lichaam kan worden opgevoerd. Lokale of regionale hyperthermie kan nuttig zijn voor vergevorderde tumoren wanneer chirurgie en bestraling onvoldoende resultaten geven.

In onderzoekscentra
In tegenstelling tot de lokale en regionale hyperthermie (die vooral het tumorweefsel opwarmt), verhoogt systemische hyperthermie de temperatuur van het hele lichaam tot ongeveer 42°C. Er bestaan verschillende technieken. Meestal maakt men gebruik van hoogfrequente radiogolven, microgolven of infrarood licht. In de praktijk wordt hyperthermie bijna steeds toegepast in combinatie met andere vormen van kankertherapie, doorgaans radio- en/of chemotherapie. Klinische studies tonen significante verbeteringen aan in het behandelen van tumoren van urineblaas, borst, baarmoederhals, hoofd, nek en wekedelen-sarcomen (tumoren van steun-, spier- en perifeer zenuwweefsel). De gunstige resultaten hebben geleid tot de introductie van hyperthermie in de behandeling van kanker, zij het in een beperkt aantal centra wereldwijd. Hyperthermie is voornamelijk beschikbaar in klinische onderzoekscentra en privéklinieken in China, Duitsland, Italië, Japan, Nederland, NoordAmerika, Oostenrijk en Zwitserland.

Vergoed
Klinische hyperthermie behandelingen vinden in Nederland alleen plaats in het Amsterdamse UMC locatie AMC, het Rotterdamse ErasmusMC, en het Tilburgse Instituut Verbeeten. Deze drie ziekenhuizen bieden hyperthermie behandelingen aan uitsluitend in combinatie met radiotherapie of chemotherapie, omdat daarvan het klinische effect wetenschappelijk is aangetoond.  De behandeling wordt dan ook vergoed door de zorgverzekeraars. Hyperthermie wordt in genoemde instellingen alleen aangeboden bij tumoren van urineblaas, borst, baarmoederhals, hoofd, nek en wekedelen-sarcomen.

Apparatuur
Bij het Centrum Hyperthermie in Amsterdam, een privékliniek, wordt ook bij andere tumoren met hyperthermie gewerkt.  Bij de Helios Kliniek in Hüls (net over  de grens bij Venlo) wordt eveneens veel vaker dan in genoemde Nederlandse ziekenhuizen hyperthermie toegepast. Andere Duitse ziekenhuizen doen dat eveneens. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar kan die behandeling worden vergoed. Dat geldt niet voor behandelingen bij het Centrum Hyperthermie in Amsterdam. Die kosten rond de driehonderd euro per behandeling. Het centrum beschikt   over apparatuur die zogeheten “diepe hyperthermie” mogelijk maakt. De website van het centrum legt goed uit wat hyperthermie precies is en hoe het werkt.


Total Body
Het Amsterdamse Centrum voor Hyperthermie zegt een van de weinige in Europa te zijn dat alle tumoren en uitzaaiingen kan bereiken qua diepte en warmte en deze behandelingen ook nog eens kan ondersteunen met het kunstmatig opwekken van koorts (Total Body Hyperthermie).

Overige therapieën:
Van Gersontherapie tot therapieën die op energie zijn gebaseerd

Gersontherapie
Max Gerson (18881-1959), een Duitse arts,  benadrukte dat er geen kanker bestaat bij een normale stofwisseling. Het oorspronkelijk voor suikerziekte ontwikkelde dieet paste hij ook met succes toe bij kankerpatiënten. Hij combineerde een krachtige ontgifting door middel van koffieklisma’s, met een vetarme, zoutloze voeding die met name bestaat uit biologisch geteelde vruchten en groenten en heel veel verse sap van vruchten. Vlees is niet toegestaan. Supplementen als vitaminen, mineralen, orgaanextracten en enzymen maken onderdeel uit van de behandeling. De therapie wordt momenteel door zijn dochter beheerd in Californië en Mexico.

Beard-Kelley-Gonzalez therapie
Deze therapie bestaat  uit een speciaal zeer individueel samengesteld dieet met veel supplementen waarin pancreasenzymen een belangrijke plaats innemen. De ontgiftende maatregelen in de therapie zijn overgenomen van Max Gerson. De rol van alvleesklier in het lichaam  staat centraal in deze therapie. Dr. Gonzalez behandelde in zijn eigen praktijk in New York kankerpatiënten met deze therapie. Bij de behandeling van alvleesklierkanker was dr. Gonzalez redelijk succesvol. Hij overleed in 2015, naar verluidt onder verdachte omstandigheden.

Budwig-dieet
De Duitse biochemicus dr. Johanna Budwig heeft een dieet ontwikkeld dat de zuurstofvoorziening van de cel moet verbeteren. Het zogenaamde Budwigpapje neemt in het dieet een belangrijke plaats in. Dit papje is gebaseerd op lijnzaadolie en cottagecheese (hüttenkäse). Het dieet wordt aangevuld  met volwaardige voeding, sappen en koffieklisma’s.

Ayurveda
Ayurveda betekent wetenschap van het leven. Het is waarschijnlijk de oudste geneeskunde. Al  meer dan 6.000 jaar wordt deze in India gepraktiseerd. Het is een geneeskunde die gebaseerd is op een holistische behandeling. Preventie van ziekten is ook hier het belangrijkste en deze wordt bereikt door het behouden van een goede gezondheid. Van iedere patiënt wordt een gedetailleerd onderzoek gedaan waarbij  met name gebruik wordt gemaakt van polsdiagnostiek. Het is veel meer dan een geneeskunde, het is tevens een leefstijl en een filosofie.

Gecombineerd worden geneeskunde, dieet, massage, ontgifting, meditatie en ademhalingsoefeningen. In de medicijnen bevinden zich voornamelijk  plantaardige stoffen, zoals Carctol (een mengsel van acht Indiase kruiden).

Naast deze therapieën kan ook, eventueel aanvullend, gebruik gemaakt worden van:

Vitamine C
Intraveneus toegediend in hoge dosis. Kankercellen kunnen hierdoor gedood worden. Normale weefsels worden beschermd voor de eventuele chemotherapie en de kwaliteit van het leven wordt verbeterd. De anti-neoplaston therapie. Dr. Stanislaw Burzynski, een Poolse arts en biochemicus die nu in Amerika woont, heeft een groep van eiwitten en aminozuur-afgeleiden ontdekt die in ons lichaam voorkomen en de vorming van kanker remmen. Vandaar de naam die hij gegeven heeft: anti-neoplastons. Ze worden gezien als ons biochemische verdedigingssysteem, dat functioneert naast ons afweersysteem (immuunsysteem). Burzynski heeft gevonden dat kankerpatiënten een groot tekort hebben aan deze anti-neoplastonen. Aanvullen van deze anti-neoplastonen moet de tumor kleiner maken en zelfs doen verdwijnen.

-714-X. Gaston Naessens, een Franse bioloog, heeft meer dan 50 jaar geleden een niet-toxische behandeling van onder andere  kanker ontwikkeld genaamd 714-X. Deze is gebaseerd op de theorie dat er microscopisch kleine organismen, somatiden genaamd, in het bloed voorkomen. Bepaalde soorten hiervan komen specifiek voor in het bloed van mensen die kanker hebben of een andere ernstige ziekte. 714-X helpt het lichaam om de kankercellen aan te vallen. Het beschermt, stabiliseert en reactiveert het immuunsysteem van het lichaam.

Op energie gebaseerde therapieën
Andere niet-toxische tumortherapieën maken gebruik van energie gegenereerd door elektrische apparaten die kankercellen elimineren of de kwaadaardige groei van cellen afremmen. Ze omvatten alle niet-conventionele behandelingen van kanker die gebaseerd zijn op de fysieke wisselwerking tussen kankercellen en de energie die wordt overgedragen op het lichaam. De energiebronnen maken gebruik van ultrasone golven, elektriciteit, magnetisme of van elektromagnetische (EM) straling zoals radiogolven, laserstralen of straling afkomstig van andere delen van het EM-spectrum. Ze maken gebruik van specifieke golflengten, frequenties en veldsterkten om patiënten met kanker te behandelen. We hebben deze therapieën ingedeeld in verschillende categorieën.

Temperatuur
De thermale therapieën zijn onderverdeeld in Hyperthermie en Thermische ablatie op basis van de temperatuur die wordt gebruikt. De Fotodynamische therapie en Elektrochemo therapie zijn nieuwe toepassingen in de behandeling van kanker. Voorbeelden van therapieën gebaseerd op elektriciteit zijn de Pulserend elektrisch veld therapie en de Elektrochemische therapie. Verschillende andere vormen van elektrische stromen met betrekking tot frequenties, pulsvorm en amplitudes zijn in gebruik. De Elektromagnetische therapieën bestaan uit verschillende technieken die gebruik maken van zwakke elektromagnetische veldsterkten. De meerderheid van deze therapieën bevindt zich echter nog in het klinisch onderzoek of zelfs in het preklinische of experimentele stadium. We weten dus nog bijzonder weinig over hun werkingsmechanismen. Therapieën die in de reguliere klinische praktijk worden toegepast als gevolg van positieve klinische studies, zijn beschikbaar in een beperkt aantal centra wereldwijd. Sommige van deze therapieën kunnen als monotherapie worden beschouwd of in combinatie met andere therapeutische modaliteiten worden toegepast om de werkzaamheid van een kankerbehandeling te verbeteren.

Twee-fasenvoeding
De ANTT-artsen Harrewijn en Van Oosten hebben het concept voor een twee-fasenvoeding ontwikkeld. Volg dit uitsluitend in overleg met uw arts!