Zo blijf ik fit

‘U kunt meer dan u denkt’ en ‘U kunt veel meer dan u denkt’ luiden twee titels van boeken van arts Hans Moolenburgh die tot aan zijn overlijden in 2019 aan MMV verbonden was. MMV onderschrijft deze visie en honderden ervaringen van mensen met kanker ondersteunen deze woorden. 

De ervaringen van talloze mensen met kanker die in de loop der jaren door de redactie van Uitzicht zijn geïnterviewd, laten zien dat de wereld van zorg niet beperkt is tot de muren van het ziekenhuis. En dat het fijn is om zelf te kunnen werken aan gezond leven. Met voeding en leefstijl lever je zelf een bijdrage aan de mate van genezing, en draag je bij aan levenskwaliteit. In de verhalen en video’s op deze website komen mensen aan het woord die hun reguliere therapie aanvulden met een aanvullende behandeling.

Naast een volwaardig dieet zijn voldoende beweging (iedere dag minimaal een half uur ‘matig intensief’, ontspanning en voldoende slaap belangrijke pijlers onder een gezonde leefstijl. Ook is het belangrijk om het sociaal-emotioneel welzijn aandacht te geven. En om ruimte te geven aan de emoties die zich aandienen. Emotie is een chemische reactie in je lijf. Die moet je verteren, net als voedsel.

Ik ben niet ziek. Waarom zou ik dan een dieet volgen?

Ook gezonde mensen floreren bij een voedingswijze volgens de richtlijnen van Moerman. Je krijgt meer energie en minder griep. Vele volgers van het dieet merken op dat ze in jaren zelfs geen verkoudheid meer gevat hebben, laat staan een flinke griep. Los daarvan investeer je met deze voedingswijze in welzijn op de lange termijn. Met gezondheidspreventie is het als met een spaarrekening: hoe eerder je begint, hoe groter het eindresultaat. Een kind dat van jongs af aan gezond gevoed wordt, heeft de helft minder kans later kanker te ontwikkelen. Maar dat niet alleen. Onder gezondheidswetenschappers bestaat geen enkele twijfel over de relatie tussen voeding en volksziekten als diabetes en hart- en vaatziekten. Bij preventief gebruik, kunt u het dieet uiteraard minder nauwkeurig volgen dan als patiënt.

Wat zou ik mij druk maken over voeding, kanker is toch erfelijk?

Op televisie doen sommige wetenschappers het voorkomen alsof kanker puur een kwestie is van toeval en genen. In werkelijkheid spelen genen in vijf tot tien procent van de gevallen een rol. Een rol die bovendien niet doorslaggevend is. Neem bijvoorbeeld de genafwijkingen BRCA1 en BRCA2. Lang niet elke draagster van dit gemuteerde gen ontwikkelt daadwerkelijk borstkanker. Het Koningin Wilhelminafonds (KWF) schat dat tot vijftig procent van de kankergevallen voorkomen kan worden door een gezonde leefstijl. Ook andere veroorzakers zoals luchtvervuiling, blootstelling aan chemicaliën, stress en straling kunt u voor een deel uit de weg gaan. MMV propageert al 45 jaar de gedachte dat we, bij de preventie en de behandeling van kanker, niet aan het lot zijn overgeleverd.

Hoe werk ik aan gezond leven?

Gezond leven is een kwestie van gezonde gewoonten ontwikkelen. Dat kan moeilijk zijn. Eetgewoonten zijn vaak ingesleten. Om mensen te helpen de regie te nemen over gezond leven ontwikkelde MMV een online keuzehulp die de mogelijkheid geeft om experimenten te doen en persoonlijke doelen te stellen. Wie dat wil, kan zijn of haar resultaten openbaar maken en delen in een onderzoekslab. Wil je hier meer over weten, kijk dan op deze pagina.