Pilot Gezondheid Fonds nader verklaard

Onlangs berichtte deze site over de het initiatief om langs coöperatieve weg de toegang naar alternatieve en complementaire medische behandelingen te verbeteren. Robbert Geelen vertelt over de achtergronden en werpt een voorzichtige blik op de toekomst. ‘De ervaringen met deze pilot zullen leren of de realisatie van een echte verzekering haalbaar is.’

Dit bericht, vorige week op de MMV-website, schetst in grote lijnen wat het GezondheidsCoöperatief Nederland voor ogen staat met de Pilot Gezondheid Fonds. De opbouw van een in kleine schenkkringen opererende coöperatie. Van leden die, door middel van schenkingen, met elkaar oppakken wat aanvullende zorgverzekeringen laten liggen op het gebied van natuurlijke geneeswijzen.

Voorafgaande aan dit proefproject werkten Robbert Geelen en Purusha Geelen-van de Graaf, met een groep deskundigen acht jaar aan de verwezenlijking van een ziektekostenverzekering. Hun ‘GezondheidsVerzekering’, zou zowel de reguliere als natuurlijke geneeswijzen volledig dekken. ‘Met de op 1 april gestarte coöperatieve, Pilot Gezondheid Fonds’, vertelt Geelen, ‘gaan we  naar de basis van solidariteit. Met instemming van alle leden, kan op termijn alsnog gekeken worden of de realisatie van de GezondheidsVerzekering haalbaar is.’

Robbert Geelen, initiatiefnemer van de pilot Gezondheid Fonds

Voor de komende maanden staan door het land heen kennismakingsbijeenkomsten op de agenda. Op deze plek antwoordt initiatiefnemer Robbert Geelen alvast op de meest gestelde vragen. Bepaalde begrippen moet hij daarbij mijden: ‘Omdat we geen verzekering zijn, kunnen wij geen termen gebruiken als premie of declareren. Omdat we geen bank zijn, mogen we het woord ‘sparen’ ook niet gebruiken. In de communicatie is dat steeds een uitdaging, maar er mag geen verkeerd beeld ontstaan, zowel bij de deelnemers als de toezichthouders.

‘Vertrouwen en solidariteit’ als uitgangspunt voor een financieel gezonde coöperatie, gaat dat samen?

‘Dat is de eerste vraag die mensen op de bijeenkomsten stellen: kan dit allemaal wel als je vanuit vertrouwen vertrekt zoals in de informatie staat? Daarom moet je eerst drie bijeenkomsten hebben bijgewoond zodat je de hele opzet snapt, zowel qua sfeer, intentie als inhoudelijk, het gaat immers om geld. Er is bijvoorbeeld een helder kader voor welke kosten van natuurlijke geneeswijzen je kunt vragen aan het Gezondheid Fonds: als je dat nodig hebt, krijg je honderd procent van de kosten tot  een maximum van 750 euro.’

‘Het is wel zo dat geld als middel wordt gezien en niet als doel. In deze opzet stellen wij geen inhoudelijke vragen over iemands gezondheidsstatus. Bedrijfskundig gezien is dat een risico. Een verzekering kan haar financiële risico’s herverzekeren, de Pilot Gezondheid Fonds heeft alleen de financiële buffer die door de leden zelf wordt ingelegd. De deelnemers begrijpen daarom dat je niet duurzaam meer kunt uitgeven dan er binnenkomt. En daar houden ze rekening mee in hun declaratiegedrag.’

Hoe dan?

‘Onder andere door zichzelf de vraag te stellen: waarom ga ik naar deze behandelaar? Is het preventief of curatief? Wat ga ik van het Gezondheid Fonds vragen? Mensen laten dat ook afhangen van hoeveel geld ze hebben ingelegd. Iedereen heeft namelijk inzicht in zijn of haar eigen ‘spaarpotje’, de GezondheidsRekening. Als daar niet genoeg in zit om een nota van te kunnen betalen, wordt het tekort anoniem en geautomatiseerd uit de inleg van andere deelnemers geschonken.’

‘Van de nota’s die tot nu toe zijn ingediend hebben de leden de helft zelf betaald. Verder is en blijft jouw inleg, minus het eigen gebruik en de schenkingen aan andere leden, van jou en is het saldo aan het einde van het jaar het startsaldo van het volgende jaar. Zo kan jouw GezondheidsRekening dus groeien en daarmee ook de stabiliteit van het Gezondheid Fonds. Als je besluit het lidmaatschap op te zeggen dan krijg je het saldo teruggestort. Tenzij je de maximale ruimte van 750 euro hebt gevraagd en daarmee de maximale solidariteit van de overige leden. Dan ben je verplicht nog twee jaar lid te blijven.’

Waar staat de coöperatie op dit moment?

‘We zijn dit voorjaar van start gegaan. Met zeventig betrokken leden, verdeeld over negen schenkkringen. Dat is nog te klein voor financieel zelfstandige schenkkringen. Vooralsnog wordt de maandelijkse inleg centraal beheerd. We zitten midden in de opbouwfase, met veel kennismakingsbijeenkomsten. Daar gaat het over alle ins en outs van dit initiatief. Maar daar wordt ook onderling heel veel informatie uitgewisseld, heel waardevol en niet in geld uit te drukken. Er komen veel verhalen vrij; het is een heel mooi proces wat daar plaatsvindt. Daarom zijn deze bijeenkomsten ook toegankelijk voor alle leden van het GezondheidsCoöperatief Nederland’

Wat is uw achtergrond?

‘Ik ben bouwkundig ingenieur, mijn vrouw is beeldend kunstenares. Wij hebben de afgelopen tien jaren mensen met allerlei expertises bij dit initiatief betrokken: een jurist, een actuaris, iemand met verstand van IT, een bankier, een accountant. Vanuit die gemeenschappelijke ervaring en vrije geest, was na acht jaar bijna een nieuwe innovatieve zorgverzekering gerealiseerd. Om de regie in eigen hand te kunnen houden, hebben we de afgelopen twee jaar deze pilot opgebouwd.’

‘Door de onderliggende waarden, waar de mens en het menselijk belang voorop staat in plaats van het geld, kunnen we vertrekken vanuit echt vertrouwen. Ervaren wat echte solidariteit betekent voor jezelf en daarmee ook voor de ander. Tegelijkertijd verzamelen wij met deze pilot van 3 jaar ook cijfermateriaal waarmee we alsnog het vergunningsproces van de GezondheidsVerzekering in kunnen gaan. Met ‘we’ bedoel ik dan de leden van de coöperatie. Zo geven we inhoud aan de slogan van het GezondheidsCoöperatief Nederland: Samen zijn wij de verandering.’

Website Gezondheid Fonds

Lijst natuurlijke geneeswijzen

Agenda bijeenkomsten

MMV selecteert wekelijks het nieuws over voeding, kanker en gezondheid. Schrijf je hier in voor onze gratis nieuwsbrief.

<< Terug