Studie toont verband selenium en ziekteverloop

Internationale onderzoekers vonden een sterk verband tussen de seleniumstatus van coronapatiënten en hun ziekteverloop. Hoe hoger de seleniuminname hoe sneller patiënten genazen en hoe kleiner de kans op een fataal beloop.

Dat seleniumgebrek het beloop van virusinfecties negatief kan beïnvloeden, was bekend. Zo was de Keshan-ziekte een complicatie van besmetting met een Coxsackie-virus, die veelal kinderen en zwangere vrouwen trof. De regio Keshan ligt in het noordoosten van China. De bodem, en daarmee het voedsel, bevat daar bijzonder weinig selenium. De incidentie van deze potentieel dodelijke hartziekte nam dramatisch af nadat de bevolking seleniumsupplementen kreeg.

Bij verschillende andere virusinfecties toont onderzoek een gunstiger beloop in patiënten met een betere seleniumstatus. HIV is een daarvan een voorbeeld en ook leverkanker als gevolg van infectie met het hepatitis B-virus. In patiënten met virale hemorragische koorts daalde de sterfte met tachtig procent na orale toediening van natriumselenide.

Verband met corona

Ook in de huidige pandemie bestaat een duidelijke link tussen selenium en de ernst van de infectie, zo blijkt uit een publicatie in The American Journal of Clinical Nutrition. Onderzoekers uit Groot Brittannië, China en de VS vergeleken het ziekteverloop van Chinese patiënten uit seleniumarme gebieden met die uit seleniumrijke gebieden.

Binnen China wonen zowel bevolkingsgroepen met de hoogste als met de laagste seleniuminname uit voedsel ter wereld. Om die groepen van elkaar te onderscheiden gingen de onderzoekers onder meer af op informatie over het natuurlijk voorkomen van selenium in de bodem, gecombineerd met haaranalyses.

Daaruit bleek dat het percentage genezen coronapatiënten uit de stad Enshi drie keer hoger lag dan het gemiddelde van alle andere steden in de provincie Hubei. Daartegenover staat de provincie Heilongjiang met de laagste seleniuminname wereldwijd. Hier bleek de infectie vijf maal vaker een dodelijke afloop te hebben dan het gemiddelde van alle andere provincies, exclusief Hubei (2,4 procent tegenover 0,5 procent gemiddeld in andere provincies).

Overtuigend

‘Het verband dat wij aantonen is significant’, zegt medisch statisticus en mede-auteur Kate Bennett op de website van de universiteit van Surrey (GB). Maar Bennet wil het oorzakelijke belang ervan niet overdrijven. ‘We waren niet in staat data van individuele patiënten te gebruiken. Daardoor konden we geen rekening houden met andere mogelijke oorzaken, zoals leeftijd en onderliggende ziekten.

Ziekenhuisarts en eveneens mede-auteurs Ramy Saad,  is minder voorzichtig. Hij noemt de uitkomsten overtuigend. ‘In het bijzonder gezien het al bestaande onderzoek naar selenium en infectieziekten.’ Volgens Saad rechtvaardigen de uitkomsten ‘een zorgvuldige en grondige beoordeling van de rol die selenium bij Covid-19 zou kunnen spelen. Dat kan helpen richting te geven aan de beslissingen die nu voor de volksgezondheid genomen worden.’

Paranoten

In Uitzicht 2 besteedde Frits Muskiet al aandacht aan de essentiële rol van seleno-proteïnen in het immuunsysteem en de grote waarschijnlijkheid van seleniumtekorten onder de Nederlandse bevolking. Op deze plek wezen wij in dat verband op de paranoten als meest voor de hand liggende vegetarische bron van dit mineraal.

Paranoten bevatten circa 2000 microgram selenium per ons, wat ongeveer overeenkomt met 50 mcg per noot. De gezondheidsraad houdt een ADH aan van 70 mcg voor volwassenen met een veilige bovengrens van 300 mcg. Het Amerikaanse Institute of Medicine (IOM) hout het op 55 ADH en 400 mcg als bovengrens.

In de hierboven genoemde Chinese provincie Heilongjiang lag de dagelijkse seleniuminname in 2018 op slechts 18 mcg per dag. Inwoners van Enshi daarentegen komen volgens onderzoek uit 2013 op 550 mcg selenium per dag.

Beeld: RVG

MMV selecteert wekelijks het nieuws over voeding, kanker en gezondheid. Schrijf je hier in voor onze gratis nieuwsbrief.

<< Terug