Geld in de grond stoppen

Een milieuvriendelijker gebruik van landbouwgrond. Iedereen wil het. Inclusief de meeste boeren. Omschakelen naar een duurzamer bedrijfsvoering is echter minder een kwestie van willen dan van kunnen. Nagenoeg alle verkiezingsprogramma’s beloven daar financiële hulp bij. Er zijn ook  initiatieven die nu al particulier spaargeld in de grond stoppen.
Lees verder