Vasten + vitamine C: nieuw bewijs voor NTTT

Een combinatie van vasten en toediening van vitamine C kan een veel groter effect op bepaalde kankertypes hebben dan vasten of vitamine C apart. Onderzoekers zeggen dat deze combinatie een alternatief kan zijn voor toxische behandelingen.

Kan zijn, want het principe is vooralsnog alleen aangetoond in muizen. Klinische trials moeten aantonen of het ook zo werkt in patiënten. Maar de auteurs van het deze week in Nature Communications gepubliceerde artikel, hebben goede grond voor optimisme. Er is een logisch werkingsmechanisme en de principes van vasten en vitamine C zijn al met succes in patiënten toegepast.

Krasmutaties en ijzerbinding

Met de intraveneuze toediening van hoge doseringen vitamine C waren de resultaten tot nu toe niet spectaculair. Recente trails in combinatie met chemotherapie gaven nog de beste resultaten. Ook voor vasten – preciezer gezegd: nabootsend vasten –  is hoopgevend klinisch onderzoek in combinatie met chemotherapie. Onder meer uitgevoerd in Leiden – binnenkort bericht Uitzicht daar uitgebreid over.

Deze studie toont een sterk verbeterd effect van de combinatie op tumoren met mutaties in het KRAS gen. ‘Dat gebeurt door de regulatie van het ijzerniveau en door de moleculaire mechanismen die bij oxidatieve stress betrokken zijn’, zegt hoofdauteur Maira Di Tano, van het IFOM, FIRC Instituut voor Moleculaire Oncologie van de Universiteit van Milaan. In het begeleidende persbericht zegt ze. ‘De resultaten wijzen in het bijzonder naar een gen dat het ijzerniveau reguleert: heme-oxygenase-1.’

Deze studie geeft ook aanwijzingen voor de geringe effectiviteit van vitamine C als anti-kankertherapie in eerdere studies. Een behandeling met uitsluitend vitamine C, blijkt KRAS-gemuteerde cellen aan te zetten kankercellen te beschermen. Dat doen ze door het niveau van een proteïne – ferritin –  te verhogen dat ijzer bindt. Door deze niveaus te verlagen, slaagden de wetenschappers er in de schadelijkheid van vitamine C voor kankercellen te verhogen.

Als bijvangst ontdekten de wetenschappers dat darmkankerpatiënten met hoge niveaus van het ijzerbindende ferritin, een lagere overlevingskans hebben. Naar schatting is een kwart van alle tumoren en de helft van de colorectale kankers KRAS-gemuteerd

Link met Moerman/NTTT

Vitamine C is een belangrijk element in de Niet Toxische Tumortherapie. Zowel preventief als curatief. Vasten maakt daar niet noodzakelijkerwijs onderdeel van uit. Maar de auteurs, waaronder vastendeskundige Valter Longo, stellen een laag calorische, voornamelijk plantaardige voedingswijze gelijk aan vasten:

‘Vasten blijft een lastige optie voor kankerpatiënten’, vat het persbericht samen. ‘Een veiliger en haalbaarder optie is een laag calorisch, op planten gebaseerd dieet, dat cellen doet reageren alsof het lichaam vast.’

Strikt genomen is dat precies wat het Moermandieet is: voornamelijk plantaardig, laag in calorieën, hoog in nutriënten.

Alternatief

‘We hebben voor de eerste keer gedemonstreerd hoe een compleet niet-toxische therapie een agressieve kanker effectief kan behandelen’, aldus Longo die zelfs van een ‘krachtige behandeling tegen kanker’ spreekt. Klinisch onderzoek moet uitwijzen of het ‘dramatische effect’ in muizen zich ook naar mensen laat vertalen.

Die onderzoeken zullen waarschijnlijk niet lang op zich laten wachten. Op dit moment lopen er zes op de theorieën en experimenten van Longo gestoelde trials. De ‘vastentrial’ in Leiden is daar één van. Deze is afgerond en de wetenschappelijk publicatie ervan is aanstaande.

Vooruitlopend daarop berichtte het televisieprogramma ‘Dokters van morgen’ afgelopen herfst al over de resultaten. Die waren hoopgevend: borstkankerpatiënten die voorafgaand aan de operatie vastten, hadden langzamere tumorgroei dan wel krimp en ze reageerden beter op de chemo.

Vraag is wel of medisch ethische commissies onderzoeksprotocollen zullen goedkeuren die voorzien in uitsluitend vasten en vitamine C als behandeling.

Op de video hierboven zie je een uitgebreid en inhoudelijk gesprek van Rhonda Patrick met Valter Longo. Of klik hier om de video in een apart scherm te openen.

MMV selecteert wekelijks het nieuws over voeding, kanker en gezondheid. Schrijf je hier in voor onze gratis nieuwsbrief.

<< Terug