Zaadbalkanker

Zaadbalkanker is een relatief zeldzame vorm van kanker die steeds meer voorkomt onder de westerse bevolking, in tegenstelling tot in de rest van de wereld. In Nederland wordt jaarlijks bij ongeveer 750 nieuwe patiënten deze diagnose gesteld. Vooral jonge mannen tussen de 15 en 45 jaar worden door deze vorm van kanker getroffen.

De huidige beschikbare behandelingsmethoden van zaadbalkanker leiden bij ongeveer 95 procent van de patiënten tot complete genezing. De behandeling bestaat uit verwijdering van de aangedane zaadbal (orchidectomie) en eventueel een nabehandeling met bestraling en/of chemotherapie. Ondanks de uitstekende prognose krijgen deze patiënten vaak te maken met de gevolgen van de behandeling die kunnen bestaan uit: vermoeidheid, stofwisselingsstoornissen, hart- en vaatziekten, aandoeningen aan de zenuwen en onvruchtbaarheid. Bij ongeveer vijf procent van de patiënten blijkt tijdens de behandeling de kanker niet gevoelig te zijn, waardoor de patiënt de kans loopt aan de ziekte te overlijden. Een vroege en juiste diagnose kan onder- en overbehandeling voorkomen, waardoor de optimale balans tussen voor- en nadelen van de behandeling verkregen kan worden. Dit heeft significante effecten op de kwaliteit van leven, zowel op korte als op lange termijn.

Specifiek

De cel van oorsprong waaruit de zaadbalkanker ontstaat, is al tijdens de eerste maanden van de zwangerschap (embryogenese) aanwezig. Het is een primitieve kiemcel die na de eerste maand na de bevruchting gevormd wordt. Na de pubertijd vormt deze cel door middel van spermatogenese bij de man de uiteindelijke zaadcellen. In het geval dat deze primitieve kiemcel niet volledig uitrijpt en embryonale eigenschappen behoudt, kan deze cel carcinoma in situ (CIS) vormen, dat de voorloper is van zaadbalkanker. Het zijn deze cellen die zich na het starten van de pubertijd ongecontroleerd gaan vermeerderen en uiteindelijk de kanker kunnen vormen.

Complementair

Met name chemotherapie en bestraling belasten het lichaam zwaar. Hier kan de complementaire geneeskunde goede diensten bewijzen. Vraag de behandelend regulier specialist uit welke cytostatica de therapie precies bestaat.Verschillende natuurlijke, niet schadelijke stoffen kunnen de werkzaamheid van de chemotherapie ondersteunen en/of de schade ervan beperken. Selenium bijvoorbeeld beschermt de nieren tegen het middel isplatine en vitamine E kan het hart beschermen tegen adriamycine.

Kankeronderzoeker dr. Hans Stoop, publiceerde over teelbalkanker en de complementaire aanpak in het juninummer 2014 van MMV-magazine Uitzicht.

Hans Stoop is gepromoveerd op het proefschrift “Towards optimal diagnosis of type II germ cell tumors” (Optimale diagnostiek van type II kiemceltumoren). dat zijn onderzoek beschrijft naar zaad- of teelbalkanker.

Lees ook het verhaal van Wim

Merkwaardig dat medicinale paddenstoelen in Nederland nauwelijks worden ingezet bij kankerpatiënten. Lees hier meer over de paddenstoelensoort die Wim gebruikt.  

De stichting Zaadbalkanker kan van betekenis zijn voor patiënten en hun naasten.

Slik alleen supplementen of medicijnen op voorschrift van een arts voor niet-toxische tumortherapie. De lijst met namen, adressen en telefoonnummers vindt u via de site van de ANTT of die van de NGOO.