Geluk en vogelstand gaan hand in hand

Investeren in de leefomgeving van vogels komt ook het welbevinden van mensen ten goede. Dat suggereert een studie naar de relatie tussen soortenrijkdom en menselijk welzijn. Biodiversiteit bleek net zo belangrijk voor het welbevinden als inkomen.
Lees verder